Ngày 21/12/2021: Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", ngày 21.12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 5054/UBND-VHXH về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt kiểm dịch liên ngành tạm dừng hoạt động từ 15 giờ ngày 21.12.2021 (Trong ảnh: Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Cầu Trì vào tháng 10.2021)
Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động từ 15 giờ ngày 21.12.2021 (Trong ảnh: Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Cầu Trì vào tháng 10.2021)

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (bao gồm chốt kiểm soát liên ngành tại Cầu Trì, Vĩnh Tuy, Bắc Quang và các chốt nội địa tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh). Thời gian kể từ 15 giờ ngày 21.12.2021.

UBND các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Bắc Mê, Mèo Vạc chủ động phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh bàn giao, tiếp nhận quản lý, bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị của các chốt kiểm soát liên ngành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo có thể đưa vào hoạt động ngay khi cần thiết.

Nguồn: Báo Hà Giang