Triều Việt Homestay
Homestay

Triều Việt Homestay

3.8/5.0 - dựa trên 8 đánh giá
Xuất sắc
Tuyệt vời
Trung bình
Kém
Quá tệ
4/5.0Đăng vào 19-04-2021

"..."

5/5.0Đăng vào 17-04-2019

"(Bản dịch của Google) Ok nhes (Bài đánh giá ..."

(Bản dịch của Google) Ok nhes (Bài đánh giá gốc) Ok nhes

4/5.0Đăng vào 17-04-2018

"(Bản dịch của Google) Phòng và giường sạch sẽ..."

(Bản dịch của Google) Phòng và giường sạch sẽ. Loại dịch vụ. Và những người tốt (Bài đánh giá gốc) Clean rooms and beds. Kind service. And nice people

3/5.0Đăng vào 17-04-2018

"(Bản dịch của Google) Được rồi phòng và giườn..."

(Bản dịch của Google) Được rồi phòng và giường. Không ăn tối hoặc ăn sáng. 100k / pp / đêm. Báo thức của gia đình tắt lúc 6. Một số mạng nhện trong phòng ngủ. (Bài đánh giá gốc) Okay room and bed. No dinner or breakfast. 100k/pp/night. The family's alarms go off at 6. Some spider webs in the bedroom.

5/5.0Đăng vào 19-04-2017

"(Translated by Google) The master's grandfath..."

(Translated by Google) The master's grandfather is Liang Hui ngoh, who will speak a little Chinese and Cantonese. It is a veteran who has fought the Vietnam War. The old grandmother is called Huang Mei. Son Liang Thanh Tuan is a geography teacher and his daughter-in-law is a doctor. It is rare to be able to communicate in Chinese. (Original) 主人老爺爺叫梁輝ngoh,會少許中文和廣東話。是名老兵,打過越戰。老奶奶叫黃梅。 兒子梁Thanh Tuan是地理老師,兒媳婦是醫生。 難得可以用中文溝通的寄宿。

1/5.0Đăng vào 17-04-2017

"Không như trong quảng bá, mặc dù có rất nhiều..."

Không như trong quảng bá, mặc dù có rất nhiều ưu điểm, lợi thế để phát triển tốt ( không riêng Triều Việt mà đa phần người dân ở đây chưa nhận định được hómtay hay ... là gì )

Hoạt động của Tài khoản

Hồ sơ đánh giá này trên Hà Giang Review chưa được xác nhận. Đây là gì?

Triều Việt Homestay

Tất cả những thông tin và đánh giá về Triều Việt Homestay trên Hà Giang Review

Liên hệ

Đây là công ty của bạn?

Xác nhận hồ sơ công ty của bạn để truy cập các công cụ kinh doanh miễn phí của Hà Giang Review và bắt đầu đến gần hơn với khách hàng của bạn ngay hôm nay!

Xác nhận doanh nghiệp này

Đăng nhập