Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Call the OK OK staff o..."

(Translated by Google) Call the OK OK staff on the second floor. When it was time to go, it was ranked on the last floor. Reflecting on it, the garage said sympathy at the e not reserved. (Original) Gọi điện đặt xe tầng 2 nhân viên confirm OK. Đến lúc đi thì xếp nằm tầng 1 cuối cùng. Phản ánh lại thì nhà xe bảo thông cảm tại các e ko đặt trước.

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Quang Sáng Channel
4/5.0Quang Sáng Channel

"(Translated by Google) This place is a heartf..."

(Translated by Google) This place is a heartfelt shuttle (Original) Địa điểm này đưa đón tận tình

Đoàn Lê Hưng
4/5.0Đoàn Lê Hưng

"Chất lượng phục vụ tốt..."

Chất lượng phục vụ tốt

Đăng nhập