Đánh giá về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) If I have a chance to ..."

(Translated by Google) If I have a chance to come here, I will definitely come back. Delicious food, reasonable price. (Original) Nếu có dịp lên đây nữa nhất định sẽ quay lại. Quán ăn ngon, giá cả hợp lý.

Đánh giá mới
về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

Kim Quân Nguyễn
5/5.0Kim Quân Nguyễn

"Thắng cố ngon hơn mình tưởng...."

Thắng cố ngon hơn mình tưởng.

THANH NGUYỄN
5/5.0THANH NGUYỄN

"Lần sau lên nhất định phải ghé lại quán này. ..."

Lần sau lên nhất định phải ghé lại quán này. Quán ăn ngon và giá lại phù hợp .

Đăng nhập