Đánh giá về Nhà Hàng Sông Núi 2

4/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh,thực phẩm tươi sống..."

Sạch sẽ,đảm bảo vệ sinh,thực phẩm tươi sống

Đánh giá mới
về Nhà Hàng Sông Núi 2

Thắng Nguyễn Ngọc
4/5.0Thắng Nguyễn Ngọc

"(Translated by Google) Fresh and clean food. ..."

(Translated by Google) Fresh and clean food. Good service (Original) Đồ ăn tươi ngon, sạch sẽ. Phục vụ tốt

Duy Bùi Văn
4/5.0Duy Bùi Văn

"(Translated by Google) Tamjd pharmacy (Origi..."

(Translated by Google) Tamjd pharmacy (Original) Tamjd dược

Đăng nhập