Đánh giá về Cho Thuê Xe Máy - Ha Giang Wings Bungalow

5/5.0Đăng vào 5 tháng trước

"(Translated by Google) Strong motorbike, frie..."

(Translated by Google) Strong motorbike, friendly driver (Original) Xe máy khoẻ tài xế thân thiện

Đánh giá mới
về Cho Thuê Xe Máy - Ha Giang Wings Bungalow

Thu Nguyễn
5/5.0Thu Nguyễn

"(Translated by Google) Good car runs well. B ..."

(Translated by Google) Good car runs well. B host enthusiastic instructions. When you return you can also take a bath for free (Original) Xe tốt chạy khoẻ[...]

Nhan Nguyen
5/5.0Nhan Nguyen

"(Translated by Google) Good service (Origina..."

(Translated by Google) Good service (Original) Dịch vụ tốt

Đăng nhập