Đánh giá về Nhà Hàng Mã Gia Quán

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) Delicious food, mainly..."

(Translated by Google) Delicious food, mainly goat meat is mainstream, enthusiastic staff, cheap price (Original) Món ăn ngon, chủ yếu món thịt Dê là chủ đạo, nhân viên nhiệt tình, giá rẻ

Đánh giá mới
về Nhà Hàng Mã Gia Quán

An Ơi chanel
4/5.0An Ơi chanel

"ok..."

ok

Bùi Huy Tùng
4/5.0Bùi Huy Tùng

"..."

Đăng nhập