Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Chất lượng phục vụ tốt..."

Chất lượng phục vụ tốt

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Hoàng Tân
1/5.0Hoàng Tân

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs[...]

Clip Hài Hước
3/5.0Clip Hài Hước

"Tạm..."

Tạm

Đăng nhập