Đánh giá về Nhà Xe Bằng Phấn

1/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) YOU RECOMMEND YOU DO N..."

(Translated by Google) YOU RECOMMEND YOU DO NOT SHOULD RIDE BY TRUCK. VEHICLE BY TRAN PHU NHUI, HAPPENED THE STREET TO THE STREET VILLAGE. We put BP cars from Ha Giang to Hanoi. There are 2 types of tickets: 200k for regular tickets and 300k for VIP tickets (the car says there is no cramming for guests). My group bought 6 people out of 1,800k on vexere 1 month in advance because we traveled. But what we get is a scary experience. Stuffing. Catching guests along the road. There were many cockroaches on the old car seats. Sleep did not dare to sleep. Arriving in Noi Bai, I had to push through a bus to Hanoi because our car was put into Ha Giang - Hai Phong. Honestly, I have no aversion to the garage. If BP will improve in the future, you can support it. But now with what I have experienced and then learn more about, this action has been overwhelmed by many friends. YOU RECOMMEND YOU DO NOT GO. --------- THIS TRANSPORT COMPANY IS CHEATING. PLEASE DO NOT BOOK. THEY TAKE ALOT OF THE PASSENGERS ALONG THE ROAD AND PUT IN THE BUS WITH SMALL PLASTICS IN THE WAY BETWEEN THE SEATS. IT'S VERY TIDE AND UNCOMFORTABLE. NO MATTER WHAT I BUY THE VIP TICKETS (300,000 DONG) CARBON THE NORMAL ONE (200,000 DONG). I AND MY FRIENDS ARE STILL PUT IN THAT SITUATIONS. FOR FOREIGNERS WHO WANT TO BOOK TICKETS FROM THIS COMPANY. PLEASE SEARCHING MORE INFORMATION. BE CAREFUL. (Original) MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN KHÔNG NÊN ĐI XE BẰNG PHẤN. NHÀ XE BẰNG PHẤN NHÒI NHÉT KHÁCH, BẮT KHÁCH DỌC ĐƯỜNG VÔ TỘI VẠ. Tụi mình đặt xe BP đi từ Hà Giang về Hà Nội. Có 2 loại vé là 200k cho vé thường và 300k cho vé VIP (nhà xe bảo rằng không có nhồi nhét khách). Nhóm mình mua 6 người hết 1.800k trên vexere trước 1 tháng vì tụi mình đi du lịch. Nhưng những gì tụi mình nhận được là 1 trải nghiệm đáng sợ. Nhồi nhét. Bắt khách dọc đường. Trên ghế xe cũ kỹ có nhiều gián con. Ngủ không dám ngủ. Tới Nội Bài phải đẩy qua xe trung chuyển vào Hà Nội vì xe tụi mình đi bị xếp vào chuyến Hà Giang - Hải Phòng. Thật sự thật tình mình không có ác cảm gì với nhà xe hết. Nếu trong tương lai nhà xe BP chịu cải thiện thì các bạn có thể ủng hộ. Nhưng bây giờ với những gì mình đã trải nghiệm và sau đó tìm hiểu thêm được biết thì hành động này đã rất nhiều bạn bị mà không nói được. MÌNH KHUYÊN CÁC BẠN KHÔNG NÊN ĐI. --------- THIS TRANSPORT COMPANY IS CHEATING. PLEASE DO NOT BOOK. THEY TAKE ALOT OF PASSENGERS ALONG THE ROAD AND PUT IN THE BUS WITH SMALL PLASTICS CHAIR IN THE WAY BETWEEN THE SEATS. IT'S VERY TIDE AND UNCOMFORTABLE. NO MATTER WHAT I BUY THE VIP TICKETS (300.000 DONG) THAN THE NORMAL ONE (200.000 DONG). I AND MY FRIENDS ARE STILL PUT IN THAT SITUATIONS. FOR FOREIGNERS WHO WANT TO BOOK TICKETS FROM THIS COMPANY. PLEASE SEARCHING MORE INFORMATION. BE CAREFUL.

Đánh giá mới
về Nhà Xe Bằng Phấn

Thu hằng
1/5.0Thu hằng

"Quá tệ"

Quá tệ

lê đăng hoằng
1/5.0lê đăng hoằng

"K có trách nhiệm."

K có trách nhiệm.

Đăng nhập