Đánh giá về Xuan Hac Restaurant

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn ch..."

Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Trà ngon, đồ ăn chất. Có bàn cờ tướng giải khuây chống say quá đã.

Đánh giá mới
về Xuan Hac Restaurant

Trần Tiến Lên
5/5.0Trần Tiến Lên

"Ok..."

Ok

Vũ Đức Ngọc
4/5.0Vũ Đức Ngọc

"Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý..."

Đồ ăn ngon miệng, giá hợp lý

Đăng nhập