Đánh giá về Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) great bar, nice drinks..."

(Translated by Google) great bar, nice drinks, great view (Original) quán tuyệt vời, đồ uống ngon, view quá đẹp

Đánh giá mới
về Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

Tùng Phạm Thanh
5/5.0Tùng Phạm Thanh

"Good!..."

Good!

Cường Nguyễn Hùng
5/5.0Cường Nguyễn Hùng

"Ok..."

Ok

Đăng nhập