Đánh giá về Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Located in the little city, this place offer ..."

Located in the little city, this place offer (surprisly) good food and drink options. Chicken grilled at BBQ is one basic I can advice, after the honey one. Cheese and chicken is really good too! (and can be non spicy too, contrary to Pappa's) :)

Đánh giá mới
về Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

Duyen Nguyenthi
1/5.0Duyen Nguyenthi

"Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệ..."

Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệt người không muốn phục vụ . Thái độ cực kỳ không tốt . Đồ ăn tuy ngon nhưng cách phục vụ làm mất cảm hứng

Mat Danh Explore VietNam
5/5.0Mat Danh Explore VietNam

"Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạ..."

Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạch sẽ Nhân viên nhiệt tình

Đăng nhập