Đánh giá về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

4/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) Delicious restaurant, ..."

(Translated by Google) Delicious restaurant, friendly owner and enthusiastic service, affordable. Will come back on occasion. (Original) Quán ăn ngon, chủ quán và phục vụ nhiệt tình thân thiện, giá cả phải chăng. Sẽ quay lại khi có dịp.

Đánh giá mới
về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

Kim Quân Nguyễn
5/5.0Kim Quân Nguyễn

"Thắng cố ngon hơn mình tưởng...."

Thắng cố ngon hơn mình tưởng.

Khanh Nguyen
5/5.0Khanh Nguyen

"(Translated by Google) If I have a chance to ..."

(Translated by Google) If I have a chance to come here, I will definitely come back. Delicious food, reasonable price. (Original) Nếu có dịp lên đây nữa n[...]

Đăng nhập