Đánh giá về Café Góc Phố

5/5.0Đăng vào 5 tháng trước

"(Translated by Google) Very delicious (Origi..."

(Translated by Google) Very delicious (Original) Rất ngon

Đánh giá mới
về Café Góc Phố

Giang Ha
5/5.0Giang Ha

"Good..."

Good

anh cao
5/5.0anh cao

"(Translated by Google) Nice view. The staff i..."

(Translated by Google) Nice view. The staff is very enthusiastic and thoughtful ❤️10 points (Original) view đẹp . Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu [...]

Đăng nhập