Đánh giá về Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Good!..."

Good!

Đánh giá mới
về Hẻm Phố - Hongkong Night Street In Hà Giang

Cường Nguyễn Hùng
5/5.0Cường Nguyễn Hùng

"Ok..."

Ok

Bánh Bao
5/5.0Bánh Bao

"(Translated by Google) great bar, nice drinks..."

(Translated by Google) great bar, nice drinks, great view (Original) quán tuyệt vời, đồ uống ngon, view quá đẹp

Đăng nhập