Đánh giá về Ding Tea

3/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Thật sự thì vị trà ở đây ko vừa ý mình, chấp ..."

Thật sự thì vị trà ở đây ko vừa ý mình, chấp nhận đc là do không gian tạm ổn

Đánh giá mới
về Ding Tea

Xuân Bắc
5/5.0Xuân Bắc

"Các đôi hay bạn bè đến đây Hì hì......"

Các đôi hay bạn bè đến đây Hì hì...

Thập cẩm Online
2/5.0Thập cẩm Online

"Cảm nhận một lần dùng đồ uống tại đây không đ..."

Cảm nhận một lần dùng đồ uống tại đây không được ngon

Đăng nhập