Đánh giá về Linh Bar & Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Delicious and cheap, e..."

(Translated by Google) Delicious and cheap, everyone seated (Original) Ngon bổ rẻ nhé mọi người ơi chỗ ngồi đep

Đánh giá mới
về Linh Bar & Coffee

Hoa
5/5.0Hoa

"😍😍..."

😍😍

Carolina Nunez
5/5.0Carolina Nunez

"Best place in town warm karaoke and the barte..."

Best place in town warm karaoke and the bartenders are proper singers, locals speciality and hospitality will always come back

Đăng nhập