Đánh giá về Cafe Phuc

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Không gian đẹp..."

Không gian đẹp

Đánh giá mới
về Cafe Phuc

Sy Tran
4/5.0Sy Tran

"(Translated by Google) Cafe Phuc, Ha Giang Ci..."

(Translated by Google) Cafe Phuc, Ha Giang City (Original) Cafe phuc ,tp Hà Giang

hoahong chinhanhhagiang
4/5.0hoahong chinhanhhagiang

"Quán đẹp đồ uống và phục vụ cũng tận tình chu..."

Quán đẹp đồ uống và phục vụ cũng tận tình chu đáo

Đăng nhập