Đánh giá về Bến Xe Khách Hà Giang

4/5.0Đăng vào 25-02-2022

"ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời ..."

ngồi gần bến đợi xe, chăm sóc tốt nhưng thời gian đợi xe hơi lâu

Đánh giá mới
về Bến Xe Khách Hà Giang

SungthinBình Sùng Thìn
5/5.0SungthinBình Sùng Thìn

"Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc nà..."

Dân giàu, lòng thiện, chỉ có điều ngay lúc này thời tiết khá lạnh

Tran Thin
4/5.0Tran Thin

"Khang trang, tương đối sạch sẽ..."

Khang trang, tương đối sạch sẽ

Đăng nhập