Đánh giá về Moc Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Ok..."

Ok

Đánh giá mới
về Moc Coffee

Phuc Nguyen
3/5.0Phuc Nguyen

"Quán khá bình thường, về mọi thứ..."

Quán khá bình thường, về mọi thứ

Richard Bondar
1/5.0Richard Bondar

"Had breakfast at ca phe sinh to. Terrible, ex..."

Had breakfast at ca phe sinh to. Terrible, expensive. Fried rice took them an hour, thought they imported it from Cambodia by bycicle

Đăng nhập