Đánh giá về Cafe Karaoke Thái Thảo

3/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Đánh giá mới
về Cafe Karaoke Thái Thảo

Thị thu thảo Nguyễn
5/5.0Thị thu thảo Nguyễn

"Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón k"

Cà phê ngon chủ quán người miền nam nhiệt tình niềm nở chào đón khách

Nguyễn Hồng Phúc
3/5.0Nguyễn Hồng Phúc

"Hát được..."

Hát được

Đăng nhập