Đánh giá về Linh Bar & Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Is a place worth going..."

(Translated by Google) Is a place worth going to. The whole family went to Dong Van and could not ignore 👍👍👍 (Original) Là 1 địa điểm đáng đến. Cả nhà lên Đồng Văn ko thể bỏ qua 👍👍👍

Đánh giá mới
về Linh Bar & Coffee

Hoa
5/5.0Hoa

"😍😍..."

😍😍

Carolina Nunez
5/5.0Carolina Nunez

"Best place in town warm karaoke and the barte..."

Best place in town warm karaoke and the bartenders are proper singers, locals speciality and hospitality will always come back

Đăng nhập