Đánh giá về Coffee 1986

5/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Standard space for a c..."

(Translated by Google) Standard space for a cafe (Original) Không gian chuẩn mực cho 1 quán cafe

Đánh giá mới
về Coffee 1986

Thanh Hoa Vu
5/5.0Thanh Hoa Vu

"Ok..."

Ok

ill sun shin
5/5.0ill sun shin

"(Translated by Google) There are also live pe..."

(Translated by Google) There are also live performances by young people in the captain and performances by hidden masters. It was great to meet a folklore [...]

Đăng nhập