Đánh giá về Nhà Hàng Nổi Sông Xanh

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Ngon bổ rẻ..."

Ngon bổ rẻ

Đánh giá mới
về Nhà Hàng Nổi Sông Xanh

Van Vuong Vu
1/5.0Van Vuong Vu

"Chuyên cung cấp món cá sông các món..."

Chuyên cung cấp món cá sông các món

baduy Nguyen
3/5.0baduy Nguyen

"(Translated by Google) The price is a bit exp..."

(Translated by Google) The price is a bit expensive. (Original) Giá hơi mắc.

Đăng nhập