Đánh giá về Tiamo Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Trung Nguyen Ha Giang ..."

(Translated by Google) Trung Nguyen Ha Giang cafe (Original) cafe Trung Nguyên hà giang

Đánh giá mới
về Tiamo Coffee

Le Hai
5/5.0Le Hai

"(Translated by Google) Nice location to admir..."

(Translated by Google) Nice location to admire the mountain river (Original) Vị trí đẹp để ngắm cảnh sông núi

luong nguyen van
5/5.0luong nguyen van

"RXHH+FC Tp. Hà Giang, Hà Giang..."

RXHH+FC Tp. Hà Giang, Hà Giang

Đăng nhập