Đánh giá về Dong Van Bar Coffee

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Really nice place to take a coffee with an am..."

Really nice place to take a coffee with an amazing view. The owner is Australian and really cool and can give you some tips

Đánh giá mới
về Dong Van Bar Coffee

DU LỊCH HÀ GIANG
5/5.0DU LỊCH HÀ GIANG

"Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền ..."

Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền vững

Quoc Noi Hoang
5/5.0Quoc Noi Hoang

"Quán đẹp lắm các bạn ạ..."

Quán đẹp lắm các bạn ạ

Đăng nhập