Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) As a garage with very ..."

(Translated by Google) As a garage with very uncomfortable attitude, saying no reason, we should not go to service vehicles too bad, customers want to go to the toilet do not let go! A kind of service is too horrible, not worth to go ! Ngoc Cuong bus hanoi- hagiang is horrible bus, if you go to Hagiang don’t go by this name of bus, because staff and driver they are very angry, they can't stop for us go to wc 2hour (Original) Là một nhà xe với thái độ rất khó chịu,ăn nói không có lý,lưu ta không nên đi loại xe dịch vụ quá tồi,khách muốn đi vệ sinh không cho đi!một loại dịch vụ quá kinh khủng,không đáng để đi! Ngoc Cường bus hanoi- hagiang is horrible bus,if you go to Hagiang don’t go by this name of bus,because staff and driver they very angry,they don’t stop for us go to wc 2hour

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Quang Sáng Channel
4/5.0Quang Sáng Channel

"(Translated by Google) This place is a heartf..."

(Translated by Google) This place is a heartfelt shuttle (Original) Địa điểm này đưa đón tận tình

Lê Long
1/5.0Lê Long

"(Translated by Google) Call the OK OK staff o..."

(Translated by Google) Call the OK OK staff on the second floor. When it was time to go, it was ranked on the last floor. Reflecting on it, the garage said[...]

Đăng nhập