Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) As a garage with very ..."

(Translated by Google) As a garage with very uncomfortable attitude, saying no reason, we should not go to service vehicles too bad, customers want to go to the toilet do not let go! A kind of service is too horrible, not worth to go ! Ngoc Cuong bus hanoi- hagiang is horrible bus, if you go to Hagiang don’t go by this name of bus, because staff and driver they are very angry, they can't stop for us go to wc 2hour (Original) Là một nhà xe với thái độ rất khó chịu,ăn nói không có lý,lưu ta không nên đi loại xe dịch vụ quá tồi,khách muốn đi vệ sinh không cho đi!một loại dịch vụ quá kinh khủng,không đáng để đi! Ngoc Cường bus hanoi- hagiang is horrible bus,if you go to Hagiang don’t go by this name of bus,because staff and driver they very angry,they don’t stop for us go to wc 2hour

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Lythihien
1/5.0Lythihien

"Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà xuống bắc ninh d"

Đi 2 lần xe Ngọc Cường ớn tới già.năm 2021 đi hà giang xuống bắc ninh đang bầu 6 tháng ôm thêm 1 đứa nhỏ mà ko có giường nằm phải ngồi nhét như nhét lợn đi[...]

Hoàng Tân
1/5.0Hoàng Tân

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs[...]

Đăng nhập