Đánh giá về Dong Van Bar Coffee

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Awesome stop! No corona scare here. Serving f..."

Awesome stop! No corona scare here. Serving foreigners with a smile. LOVE this place. Highly recomend. Best views ever! Awesome people.

Đánh giá mới
về Dong Van Bar Coffee

DU LỊCH HÀ GIANG
5/5.0DU LỊCH HÀ GIANG

"Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền ..."

Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền vững

Quoc Noi Hoang
5/5.0Quoc Noi Hoang

"Quán đẹp lắm các bạn ạ..."

Quán đẹp lắm các bạn ạ

Đăng nhập