Đánh giá về Milano Coffee Nguyễn

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) I often come here to d..."

(Translated by Google) I often come here to drink cf, the price is reasonable and the quality of Cf is excellent, the taste is very sweet and fragrant, near the river bank, there is an outdoor seating with a nice view. (Original) Mình thường xuyên đến đây uống cf, giá cả hợp lý và chất lượng Cf thì tuyệt vời, vị cf rất dịu và thơm, gần bờ sông, có chỗ ngồi ngoài trời với view khá đẹp.

Đánh giá mới
về Milano Coffee Nguyễn

Tien Nham
5/5.0Tien Nham

"(Translated by Google) Space ok, delicious dr..."

(Translated by Google) Space ok, delicious drinks. Quan does not use plastic straws (Original) Không gian ok , đồ uống ngon . Quán ko dùng ống hút nhựa

Hoang Do
5/5.0Hoang Do

"(Translated by Google) Delicious drinks! A pa..."

(Translated by Google) Delicious drinks! A passionate owner (Original) Đồ uống ngon! A chủ nhiệt tình

Đăng nhập