Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 7 tháng trước

"(Translated by Google) New hotel, clean, beau..."

(Translated by Google) New hotel, clean, beautiful, enthusiastic service, affordable price (Original) Khách sạn mới khang trang sạch đẹp, phục vụ nhiệt tình giá cả phải chăng

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Nguyễn Thị Yến
5/5.0Nguyễn Thị Yến

"(Translated by Google) Too deserving of 5 sta..."

(Translated by Google) Too deserving of 5 stars (Original) Quá xứng đáng cho 5 sao

Vu Pak
5/5.0Vu Pak

"(Translated by Google) New hotel clean and co..."

(Translated by Google) New hotel clean and cozy enthusiastic staff The price is also very affordable with discount season (Original) Khách sạn mới sạch sẽ[...]

Đăng nhập