Đánh giá về Hagiang-holic

5/5.0Đăng vào 23-01-2022

"(Translated by Google) Great view, will defin..."

(Translated by Google) Great view, will definitely be back! (Original) Khung cảnh tuyệt vời, nhất định sẽ quay lại!

Đánh giá mới
về Hagiang-holic

Minn Chann
5/5.0Minn Chann

"..."

Sơn Nguyen
5/5.0Sơn Nguyen

"(Translated by Google) The poetic setting, fu..."

(Translated by Google) The poetic setting, fully equipped room, delicious black chicken hot pot and enthusiastic staff. (Original) Khung cảnh nên thơ , ph[...]

Đăng nhập