Đánh giá về Nguyen Caffee

4/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"Interesting old house, but the service is a b..."

Interesting old house, but the service is a bit slow. Taking selfies was more important than looking after the customers.

Đánh giá mới
về Nguyen Caffee

Nghiện Phim
5/5.0Nghiện Phim

"Ok nice..."

Ok nice

Lala sởn người
5/5.0Lala sởn người

"(Translated by Google) serve.tb (Original) p..."

(Translated by Google) serve.tb (Original) phục vụ.tb

Đăng nhập