Đánh giá về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) Cheap but clean room ..."

(Translated by Google) Cheap but clean room (Original) Phòng rẻ mà sạch sẽ

Đánh giá mới
về Nhà Nghỉ Tuấn Duyên

꧁༺TUẤN VL༻꧂
5/5.0꧁༺TUẤN VL༻꧂

"Dep..."

Dep

duyên cao
5/5.0duyên cao

"(Translated by Google) The name of the house ..."

(Translated by Google) The name of the house thinks that it is cleaner than the hotel, the pure white pillow cover, the cleaning in the room is very clean,[...]

Đăng nhập