Đánh giá về Mẩy Home

5/5.0Đăng vào 27-04-2021

"một homestay thân thiện và tuyệt vời ! lần sa..."

một homestay thân thiện và tuyệt vời ! lần sau sẽ tiếp tục đến đây !

Đánh giá mới
về Mẩy Home

VZN TV
1/5.0VZN TV

"Dịch vụ kém "

Nhóm mình có thuê trang phục và thuê thuyền luồn ở đây. Mọi thứ đều thấy khá OK, bắt đầu khi đón thuyền là thấy có sự khó chịu nhẹ rồi, trước nói là thuyền[...]

Thang Nguyen
5/5.0Thang Nguyen

"(Translated by Google) Nice homestay, food se..."

(Translated by Google) Nice homestay, food service and delicious and enthusiastic service. Will definitely come back here (Original) Homestay đẹp, dịch vụ[...]

Đăng nhập