Đánh giá về Quán Cà Phê Trung Nguyên

3/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Easy group meeting (O..."

(Translated by Google) Easy group meeting (Original) Dễ họp nhóm

Đánh giá mới
về Quán Cà Phê Trung Nguyên

Tuấn Hoàng văn
5/5.0Tuấn Hoàng văn

"(Translated by Google) I found great location..."

(Translated by Google) I found great location nice, quick, clean and courteous service team (Original) tôi thấy tuyệt vời đia điểm dất đẹp đội ngũ phục vụ[...]

chat luong
3/5.0chat luong

"(Translated by Google) Fansipan (Original) F..."

(Translated by Google) Fansipan (Original) Fansipan

Đăng nhập