Đánh giá về Quán Cà Phê Trung Nguyên

3/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Easy group meeting (O..."

(Translated by Google) Easy group meeting (Original) Dễ họp nhóm

Đánh giá mới
về Quán Cà Phê Trung Nguyên

Tuấn Hoàng văn
5/5.0Tuấn Hoàng văn

"(Translated by Google) I found great location..."

(Translated by Google) I found great location nice, quick, clean and courteous service team (Original) tôi thấy tuyệt vời đia điểm dất đẹp đội ngũ phục vụ[...]

chat luong
3/5.0chat luong

"(Translated by Google) Fansipan (Original) F..."

(Translated by Google) Fansipan (Original) Fansipan

Đăng nhập