Đánh giá về King’s Coffee

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Delicious drinks, quic..."

(Translated by Google) Delicious drinks, quick service, cozy space with modern style (Original) Đồ uống ngon, phục vụ nhanh, không gian ấm cúng với phong cách hiện đại

Đánh giá mới
về King’s Coffee

VIETHOUSE - Urlaub in Vietnam
5/5.0VIETHOUSE - Urlaub in Vietnam

"(Translated by Google) Nicely decorated coffe..."

(Translated by Google) Nicely decorated coffee, nimble and friendly service. With calm and patience, communication also works. The freshly brewed - Cà Phê [...]

Van Vuong Vu
1/5.0Van Vuong Vu

"(Translated by Google) Cafe (Original) Quán ..."

(Translated by Google) Cafe (Original) Quán cà fe

Đăng nhập