Đánh giá về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"Đồ ăn bắt mắt, sạch sẽ..."

Đồ ăn bắt mắt, sạch sẽ

Đánh giá mới
về Quán Vị Sơn ( Tuấn Liên )

Kim Quân Nguyễn
5/5.0Kim Quân Nguyễn

"Thắng cố ngon hơn mình tưởng...."

Thắng cố ngon hơn mình tưởng.

Khanh Nguyen
5/5.0Khanh Nguyen

"(Translated by Google) If I have a chance to ..."

(Translated by Google) If I have a chance to come here, I will definitely come back. Delicious food, reasonable price. (Original) Nếu có dịp lên đây nữa n[...]

Đăng nhập