Đánh giá về A Sử Coffee And Milk Tea

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) June 15, 2019 polite s..."

(Translated by Google) June 15, 2019 polite staff, delicious drinks, reasonable prices (Original) 15/6/2019 nhân viên lịch sự, thức uống ngon, giá hợp lý

Đánh giá mới
về A Sử Coffee And Milk Tea

Trần Quang Hợp
5/5.0Trần Quang Hợp

"Ngon..."

Ngon

Julien Allard
5/5.0Julien Allard

"Good place for a break during the loop :)..."

Good place for a break during the loop :)

Đăng nhập