Đánh giá về Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"This cafe was the nicest place I ate in Ha Gi..."

This cafe was the nicest place I ate in Ha Giang. Clean and modern interior, simple but tasty food and economically priced.

Đánh giá mới
về Pao Kitchen - Chicken, Pizza, Spaghetti

Duyen Nguyenthi
1/5.0Duyen Nguyenthi

"Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệ..."

Nhân viên phục vụ nói yêu cầu của khác rất mệt người không muốn phục vụ . Thái độ cực kỳ không tốt . Đồ ăn tuy ngon nhưng cách phục vụ làm mất cảm hứng

Mat Danh Explore VietNam
5/5.0Mat Danh Explore VietNam

"Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạ..."

Đồ ăn ngon giá cả hợp lý Không gian đẹp và sạch sẽ Nhân viên nhiệt tình

Đăng nhập