Đánh giá về Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Đăng vào 1 tháng trước

"Lẩu ngon, rượu ngon"

Lẩu ngon, rượu ngon

Đánh giá mới
về Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Thanh Tùng Nguyễn
5/5.0Thanh Tùng Nguyễn

"(Translated by Google) Black chicken hot pot ..."

(Translated by Google) Black chicken hot pot is very delicious, The price is at an acceptable level, The owner is enthusiastic, The restaurant is crowded b[...]

Huy Long
5/5.0Huy Long

"(Translated by Google) Very delicious, the bo..."

(Translated by Google) Very delicious, the boss was very enthusiastic, despite having a hoarse voice (Original) Rất ngon, ông chủ rất nhiệt tình, mặc dù b[...]

Đăng nhập