Đánh giá về Coffee 31 Phố Cổ

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Egg coffee here is ver..."

(Translated by Google) Egg coffee here is very delicious! But many observations are very important to each other as shown in the picture. (Original) Cà phê trứng ở đây ngon lắm nghen! Mà nhiều quán sát nhau lắm quan tên như trong hình uống ngon nì.

Đánh giá mới
về Coffee 31 Phố Cổ

Trần Quang Hợp
5/5.0Trần Quang Hợp

"(Translated by Google) Delicious and beautifu..."

(Translated by Google) Delicious and beautiful (Original) Ngon và đẹp

CHUNG SÙNG
2/5.0CHUNG SÙNG

"..."

Đăng nhập