Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 01-07-2021

"(Translated by Google) The hotel is clean and..."

(Translated by Google) The hotel is clean and airy, convenient transportation is affordable, during my stay at the hotel, I am very satisfied with the enthusiastic, attentive and friendly guide (Original) Khách sạn sạch sẽ thoáng mát, giao thông thuận tiện giá cả phải phải chăng, trong thời gian tôi nghỉ tại khách sạn tôi rất hài lòng khi được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình chu đáo thân thiện

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Hoàng Hùng
4/5.0Hoàng Hùng

"(Translated by Google) Nice room, service and..."

(Translated by Google) Nice room, service and location Ok (Original) Phòng đẹp, dịch vụ và vị trí Ok

Hùng Nguyễn
4/5.0Hùng Nguyễn

"(Translated by Google) Enthusiastic staff, gu..."

(Translated by Google) Enthusiastic staff, guests should consider staying in a superior room because there is no window, so it is not airy (Original) Nhân[...]

Đăng nhập