Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 29-04-2021

"(Translated by Google) Stuffing guests, letti..."

(Translated by Google) Stuffing guests, letting guests through the car window up and down are very offensive. Bus 7:30 am on 28.2.2020. (Original) Nhồi nhét khách, cho khách qua cửa sổ xe lên xuống rất phản cảm. Chuyến 7h30 sáng 28.2.2020.

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Hoàng Tân
1/5.0Hoàng Tân

"(Translated by Google) Put the top and bottom..."

(Translated by Google) Put the top and bottom end. I don't understand what the switchboard was for. Get customer feedback yes and then leave. What needs vs[...]

Clip Hài Hước
3/5.0Clip Hài Hước

"Tạm..."

Tạm

Đăng nhập