Đánh giá về Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

1/5.0Đăng vào 30-04-2021

"Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming..."

Terrible. Supposed to be in Hanoi now (coming from Ha Giang), and we're not even slightly close. We aren't even on the highway - taking the small roads. Seem to be dropping off passengers at random places way off route. As they get off the bus, I see money changing hands with the driver's helper. Why bother publishing a scheduled arrival time?

Đánh giá mới
về Xe Khách Cầu Mè - Bus Transport

Thị Thanh Nga Nguyễn
5/5.0Thị Thanh Nga Nguyễn

"Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập gh..."

Èo ! Trước giờ cứ nghĩ Hà Giang xa xôi gập ghềnh khó đi. Quyết tâm đặt vé nhà xe Cầu Mè ngược lên núi mới thấy k như mình nghĩ. Đường đi tuyệt với và trên [...]

Thomas Sips
4/5.0Thomas Sips

"Bus from Ha Giang to Hanoi Actually not to b..."

Bus from Ha Giang to Hanoi Actually not to bad at all. The bus was at most half full, so we had plenty of seats to choose from. Then, the bus left Ha Gian[...]

Đăng nhập