Đánh giá về Mô Tô Xe Máy Trường Tam

5/5.0Đăng vào 5 tháng trước

"(Translated by Google) Motorcycle repair busi..."

(Translated by Google) Motorcycle repair business so the car is safe to run, the car is also new (Original) Nhà kinh doanh sửa chữa xe máy nên xe chạy đảm bảo an toàn, xe cũng mới

Đánh giá mới
về Mô Tô Xe Máy Trường Tam

Truong Do Ngoc
4/5.0Truong Do Ngoc

"(Translated by Google) As a motorbike rental ..."

(Translated by Google) As a motorbike rental service at Dong Van Ha Giang, the group hired from, 10 motorbikes brought up, had repairmen accompany the grou[...]

Phan Hung
4/5.0Phan Hung

"..."

Đăng nhập