Đánh giá về Thao Linh Hotel

4/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"RỘNG RÃI..."

RỘNG RÃI

Đánh giá mới
về Thao Linh Hotel

Hằng Khánh
5/5.0Hằng Khánh

"Phòng đẹp, sạch sẽ..."

Phòng đẹp, sạch sẽ

Richard Parker
4/5.0Richard Parker

"Nice clean room with view and balcony, 300k v..."

Nice clean room with view and balcony, 300k vnd. Room no windows 200k vnd. Internet slow today, only place in SE Asia I couldn't plug my phone charger into[...]

Đăng nhập