Đánh giá về Dong Van Bar Coffee

5/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"Great stop off for a hot drink. Staff were fr..."

Great stop off for a hot drink. Staff were friendly and helpful and the owner was so lovely. Amazing views - check out the toilets! Great coffee and amazing hot chocolate.

Đánh giá mới
về Dong Van Bar Coffee

DU LỊCH HÀ GIANG
5/5.0DU LỊCH HÀ GIANG

"Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền ..."

Quá đẹp và quá tự nhiên đúng như du lịch bền vững

Quoc Noi Hoang
5/5.0Quoc Noi Hoang

"Quán đẹp lắm các bạn ạ..."

Quán đẹp lắm các bạn ạ

Đăng nhập