Đánh giá về Đăng Quang Watch - Hà Giang

1/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Basically sales of Shi..."

(Translated by Google) Basically sales of Ships in Swiss clothing Some 5-star reviews of a certain team are directed, hired votes, go to their review history 🤣 (Original) Cơ bản là bán hàng Tàu đội lốt Thụy Sĩ Mấy cái review 5 sao toàn của 1 team nào đó được chỉ đạo, thuê vote, vào lịch sử review của họ mà xem 🤣

Đánh giá mới
về Đăng Quang Watch - Hà Giang

Mai Quynh
5/5.0Mai Quynh

"Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất t..."

Nhân viên dễ thương chất lượng sản phẩm rất tốt

thanh tâm bùi
4/5.0thanh tâm bùi

"(Translated by Google) Convenience store Good..."

(Translated by Google) Convenience store Good counselor Quality products reputation (Original) Cửa hàng thuận tiện Nhân viên tư vấn tốt Sản phẩm chất lượn[...]

Đăng nhập