Đánh giá về Đăng Quang Watch - Hà Giang

1/5.0Đăng vào 11-05-2021

"(Translated by Google) Basically sales of Shi..."

(Translated by Google) Basically sales of Ships in Swiss clothing Some 5-star reviews of a certain team are directed, hired votes, go to their review history 🤣 (Original) Cơ bản là bán hàng Tàu đội lốt Thụy Sĩ Mấy cái review 5 sao toàn của 1 team nào đó được chỉ đạo, thuê vote, vào lịch sử review của họ mà xem 🤣

Đánh giá mới
về Đăng Quang Watch - Hà Giang

Gregg Johnson
1/5.0Gregg Johnson

"Thanks for the lost of time..."

Thanks for the lost of time

Tv Ha Giang
4/5.0Tv Ha Giang

"(Translated by Google) Watches and glasses ar..."

(Translated by Google) Watches and glasses are great (Original) Đồng hồ ,kính mắt quá tuyệt vời

Đăng nhập