Gói & Giá cả

Tìm gói phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

Miễn phí

Gói miễn phí dành cho các doanh nghiệp với các chức năng cơ bản

 • Trang hồ sơ công ty
 • Quản lý đánh giá (Trả lời, báo cáo, yêu cầu xác nhận thông tin ...)
 • Thống kê hoạt động
 • Nhận tin báo qua Telegram
 • Nhận thông báo qua email
 • Chia sẻ hình ảnh đánh giá qua MXH
 • Website (cơ bản) tên miền miễn phí
 • Website (nâng cao) với tên miền riêng
 • 4 Danh mục
 • Gửi lời mời đánh giá qua Email hệ thống
 • HGR Widgets (2) Hiển thị đánh giá trên website của bạn
 • Thư viện ảnh Quản lý thư viện ảnh

0đ/năm
Tạo tài khoản miễn phí
HOT

Nâng cao

Thuận tiện cho doanh nghiệp hơn trong việc quản lý đánh giá

 • Trang hồ sơ công ty
 • Quản lý đánh giá (Trả lời, báo cáo, yêu cầu xác nhận thông tin ...)
 • Thống kê hoạt động
 • Nhận tin báo qua Telegram
 • Nhận thông báo qua email
 • Chia sẻ hình ảnh đánh giá qua MXH
 • Website (cơ bản) tên miền miễn phí
 • Website (nâng cao) với tên miền riêng
 • 4 Danh mục
 • Gửi lời mời đánh giá qua Email hệ thống
 • HGR Widgets (8) Hiển thị đánh giá trên website của bạn
 • Thư viện ảnh Quản lý thư viện ảnh

300.000đ/năm
Tạo tài khoản miễn phí

Gói 1

Ngoài các chức năng cơ bản, bạn có thể tạo website với tên miền riêng trên HGR

 • Trang hồ sơ công ty
 • Quản lý đánh giá (Trả lời, báo cáo, yêu cầu xác nhận thông tin ...)
 • Thống kê hoạt động
 • Nhận tin báo qua Telegram
 • Nhận thông báo qua email
 • Chia sẻ hình ảnh đánh giá qua MXH
 • Website (cơ bản) tên miền miễn phí
 • Website (nâng cao) với tên miền riêng
 • 4 Danh mục
 • Gửi lời mời đánh giá qua Email hệ thống
 • HGR Widgets (26) Hiển thị đánh giá trên website của bạn
 • Thư viện ảnh Quản lý thư viện ảnh
 • Thay đổi giao diện website Bạn có thể thay đổi giao diện website trong kho giao diện của hệ thống
 • Giao diện theo yêu cầu HGR thiết kế giao diện website theo yêu cầu của bạn

350.000đ/năm
Tạo tài khoản miễn phí

Gói 2

Làm cho website của bạn trở nên đa dạng hơn

 • Trang hồ sơ công ty
 • Quản lý đánh giá (Trả lời, báo cáo, yêu cầu xác nhận thông tin ...)
 • Thống kê hoạt động
 • Nhận tin báo qua Telegram
 • Nhận thông báo qua email
 • Chia sẻ hình ảnh đánh giá qua MXH
 • Website (cơ bản) tên miền miễn phí
 • Website (nâng cao) với tên miền riêng
 • 4 Danh mục
 • Gửi lời mời đánh giá qua Email hệ thống
 • HGR Widgets (26) Hiển thị đánh giá trên website của bạn
 • Thư viện ảnh Quản lý thư viện ảnh
 • Thay đổi giao diện website Bạn có thể thay đổi giao diện website trong kho giao diện của hệ thống
 • Giao diện theo yêu cầu HGR thiết kế giao diện website theo yêu cầu của bạn

500.000đ/năm
Tạo tài khoản miễn phí
Top selling

Gói 3

Làm cho website của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn

 • Trang hồ sơ công ty
 • Quản lý đánh giá (Trả lời, báo cáo, yêu cầu xác nhận thông tin ...)
 • Thống kê hoạt động
 • Nhận tin báo qua Telegram
 • Nhận thông báo qua email
 • Chia sẻ hình ảnh đánh giá qua MXH
 • Website (cơ bản) tên miền miễn phí
 • Website (nâng cao) với tên miền riêng
 • 4 Danh mục
 • Gửi lời mời đánh giá qua Email hệ thống
 • HGR Widgets (26) Hiển thị đánh giá trên website của bạn
 • Thư viện ảnh Quản lý thư viện ảnh
 • Thay đổi giao diện website Bạn có thể thay đổi giao diện website trong kho giao diện của hệ thống
 • Giao diện theo yêu cầu HGR thiết kế giao diện website theo yêu cầu của bạn

1.000.000đ/năm
Tạo tài khoản miễn phí

Đăng nhập