Điều khoản sử dụng

Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi dành cho Người đánh giá & Doanh nghiệp

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện người dùng này (sau đây gọi là "Điều khoản người dùng") áp dụng cho bất kỳ việc sử dụng nào trên trang web của Hà Giang Review (sau đây gọi là "Trang web"), bao gồm - nhưng không giới hạn - www.hagiangreview.com .

Trang web được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Đánh giá Hà Giang, một công ty có địa chỉ tại số 10 đường Quyết Thắng, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, VN ("Hà Giang Review"). Trong Điều khoản Người dùng này, các từ "chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến Hà Giang Review.

Các Điều khoản Người dùng này được coi là bao gồm tất cả các quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn khác được đề cập đến ở đây hoặc chúng tôi có thể xuất bản trên Trang web theo cách khác (như vậy, các quy tắc, chính sách và hướng dẫn có thể được sửa đổi theo thời gian), bao gồm nhưng không giới hạn:

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản có trong tài liệu này và các điều khoản của Nguyên tắc người dùng, Nguyên tắc người dùng sẽ chi phối và kiểm soát.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn chấp nhận tuân theo Điều khoản người dùng, bao gồm cả Nguyên tắc người dùng. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản Người dùng này, bạn không được phép sử dụng Trang web và vui lòng không sử dụng Trang web thêm nữa. Việc đăng ký với tư cách người dùng yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng các Điều khoản người dùng này.

CÁC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB

1. Người dùng đã đăng ký

1.1 Hà Giang Review cấp cho bạn quyền không độc quyền, không chuyển nhượng, thu hồi, có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web. Để có toàn quyền truy cập và sử dụng Trang web, bạn phải tạo hồ sơ và đăng ký làm người dùng (sau đây gọi là "Người dùng đã đăng ký").

1.2 Bạn chỉ được phép đăng ký một hồ sơ cho mỗi người trên Trang web. Hồ sơ là sở hữu cá nhân và bạn không được chuyển nó cho người khác.

1.3 Để trở thành Người dùng đã đăng ký, bạn cần có mật khẩu. Bạn chọn mật khẩu của riêng mình, mật khẩu này phải được sử dụng với địa chỉ email, số điện thoại của bạn khi đăng nhập vào Trang web. Ngoài ra, chúng tôi gửi mật khẩu cho bạn. Mật khẩu là của cá nhân và bạn không được chuyển nó hoặc theo các cách khác để cung cấp cho người khác. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu không rơi vào tay bên thứ ba. Nếu bạn biết rằng mật khẩu đã hoặc có thể đã bị xâm phạm, bạn có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi về điều này. Chúng tôi có thể và sẽ thay đổi mật khẩu nếu có nguy cơ mật khẩu đã bị xâm phạm hoặc được sử dụng vi phạm Điều khoản Người dùng.

1.4 Trong quá trình đăng ký, bạn phải chọn tên người dùng. Tên người dùng sẽ được hiển thị trên Trang web bất cứ khi nào bạn viết hoặc bình luận về các bài đánh giá hoặc sản xuất nội dung do người dùng tạo (xem 2.1 bên dưới) trên Trang web. Do đó, bạn phải cân nhắc xem bạn có muốn sử dụng tên người dùng mà từ đó bạn có thể được người khác nhận dạng hay không. Tên người dùng không được (i) xúc phạm hoặc theo các cách khác xúc phạm, (ii) chứa các cụm từ "Guest", "Admin", "Khách", "Quản trị viên", " .dk", " .com", v.v. hoặc ( iii) chứa các đặc điểm thuộc về bên thứ ba, bao gồm tên của những người nổi tiếng hoặc tên cá nhân mà bạn không có quyền sở hữu. Bạn đảm bảo rằng tên người dùng của bạn không vi phạm bất kỳ quyền nào (bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào) thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào và / hoặc liên quan đến Điều khoản người dùng.

1.5 Các thay đổi đối với tên người dùng chỉ có thể được thực hiện bởi chúng tôi. Nếu bạn muốn thay đổi tên người dùng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hagiangreview.com.

1.6 Chúng tôi có quyền xóa, tạm ngừng hoặc thay đổi hồ sơ của bạn vào bất kỳ lúc nào, không cần thông báo hoặc luật hiện hành trong trường hợp bạn vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm các Điều khoản người dùng này hoặc luật hiện hành. Khi xóa hồ sơ của bạn, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào các dịch vụ trên Trang web yêu cầu bạn đăng ký và / hoặc đăng nhập với tư cách là Người dùng đã Đăng ký. Khi xóa hồ sơ của bạn, chúng tôi có quyền xóa nội dung do người dùng tạo (xem 2.1) mà bạn đã thực hiện trên Trang web.

1.7 Hơn nữa, chúng tôi bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo hoặc giải thích, xóa hồ sơ của bạn và nội dung do người dùng tạo (xem 2.1). Trong trường hợp này, tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi được áp dụng mà không có giới hạn.

1.8 Nếu bạn không phải là Người dùng đã đăng ký thì bạn không được phép truy cập hoặc không thể truy cập vào các phần của Trang web yêu cầu đăng ký người dùng.

2. Nội dung do người dùng tạo từ người dùng đã đăng ký

2.1 Theo đó, bạn cấp cho chúng tôi quyền toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền và giấy phép để xuất bản, hiển thị, tái sản xuất, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh và khai thác thương mại bất kỳ tài liệu, thông tin, thông báo, bài đánh giá, bài báo nào hoặc khác các loại thông tin liên lạc (sau đây được gọi là "Nội dung do Người dùng Tạo" hoặc "UGC") mà bạn tạo trên Trang web với tư cách là Người dùng đã Đăng ký. Chúng tôi có thể tự do sử dụng và chuyển giao UGC cũng như tiết lộ UGC cho các bên thứ ba.

2.2 Người dùng đã Đăng ký chịu trách nhiệm pháp lý về UGC mà họ xuất bản trên Trang web.

2.3 Người dùng đã Đăng ký đảm bảo rằng tất cả UGC được đăng trên Trang web là chính xác và đúng sự thật (khi họ nêu sự thật) hoặc được giữ chân thực (nơi họ nêu ý kiến).

2.4 UGC phải liên quan đến công ty hoặc tổ chức mà Người dùng đã đăng ký đã mua hoặc có thể ghi lại bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc tổ chức đó.

2.5 Bạn không được xuất bản UGC về các công ty mà bạn có quan hệ cá nhân hoặc nghề nghiệp.

2.6 Người dùng đã Đăng ký không được và không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào xuất bản UGC trên trang web:

 • có tính chất tiếp thị hoặc có mục đích tiếp thị,
 • là bất hợp pháp, lừa đảo, gây hiểu lầm, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm hoặc tục tĩu, có tính cách phân biệt giới tính, chính trị hoặc chủng tộc, vi phạm quyền của người khác, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ, quyền của quyền riêng tư và / hoặc quyền công khai,
 • xúc phạm hoặc theo bất kỳ cách nào, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế,
 • vi phạm các Điều khoản Người dùng này, bao gồm cả Nguyên tắc Người dùng, tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về một cá nhân khác, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng của người khác hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để theo dõi, liên hệ hoặc mạo danh người đó,
 • có mục đích và / hoặc nội dung không trung thành hoặc bất hợp pháp (hoặc khuyến khích các mục đích bất hợp pháp), hoặc
 • có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn vi-rút máy tính, bom logic, ngựa Trojan, sâu, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác, dữ liệu hoặc hành vi có hại).

2.7 Những người đóng góp của UGC đảm bảo trong mọi bối cảnh rằng UGC là hợp pháp và tuân thủ Điều khoản Người dùng. Nếu Hà Giang Review nhận được thông báo hoặc nhận thấy UGC vi phạm pháp luật hiện hành và / hoặc Điều khoản Người dùng, chúng tôi có thể xóa UGC mà không cần bất kỳ thông báo nào và chúng tôi - tùy thuộc vào đặc điểm của vi phạm - có thể thông báo cho bên bị vi phạm và / hoặc các nhà chức trách vi phạm. Quyền xóa của chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào lời giải thích, mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Người dùng đã Đăng ký về việc xóa và lý do của việc xóa này.

2.8 Người dùng đã đăng ký theo đây cấp cho chúng tôi quyền bắt đầu và thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào mà chúng tôi cho là cần thiết trong trường hợp vi phạm UGC của Người dùng đã đăng ký.

Người dùng đã Đăng ký phải đảm bảo bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào có thể được đưa ra chống lại chúng tôi do hậu quả của việc Người dùng đã đăng ký vi phạm Điều khoản người dùng hoặc luật hiện hành. Người dùng đã Đăng ký phải bồi thường và giúp chúng tôi không bị tổn hại và chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc tổn thất nào do các khiếu nại của bên thứ ba chống lại chúng tôi do UGC của Người dùng đã đăng ký.

2.9 Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin về UGC từ Người dùng đã Đăng ký, bao gồm cả tài liệu hỗ trợ thông tin có trong UGC, ví dụ: tài liệu chứng minh rằng UGC dựa trên trải nghiệm mua hàng thực tế trong mối quan hệ khách hàng thực tế với công ty mà UGC có liên quan.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

3. Quyền

3.1 Trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp qua Trang web, bao gồm tất cả công nghệ cơ bản và quyền sở hữu trí tuệ có trong đó, vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của chúng tôi và không có giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác được cấp cho bất kỳ công nghệ cơ bản nào như vậy. Nếu bạn cung cấp phản hồi, ý tưởng hoặc đề xuất liên quan đến Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Trang web ("Phản hồi"), chúng tôi có quyền khai thác đầy đủ các Phản hồi đó.

3.2 Nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, văn bản, đặc điểm, đồ họa, biểu tượng, ảnh, phép tính, tài liệu tham khảo và phần mềm đang hoặc sẽ là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của bên thứ ba (ngoài Người dùng đã đăng ký ) và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế hiện hành và Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

3.3 Việc sao chép, phân phối, trình bày hoặc sử dụng trái phép Trang web hoặc một phần của Trang web này là vi phạm luật pháp Việt Nam và do đó có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và / hoặc hình sự.

3.4 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, các quyền sử dụng miễn phí UGC được chuyển giao cho chúng tôi một cách không thể thu hồi, không giới hạn thời gian và không giới hạn lãnh thổ, bằng cách gửi UGC cho chúng tôi.

3.5 Việc tải xuống và sao chép kỹ thuật số khác của nội dung trên Trang web hoặc các phần của nội dung này chỉ được phép sử dụng cho mục đích phi thương mại cá nhân trừ khi có thỏa thuận khác với chúng tôi bằng văn bản hoặc được phép theo luật bắt buộc hiện hành.

3.6 Tất cả tên công ty, nhãn hiệu và các đặc điểm kinh doanh khác trên Trang web đang hoặc sẽ là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của bên thứ ba (không phải Người dùng đã đăng ký) và chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh khi có sự chấp thuận trước của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bên thứ ba , tương ứng.

4. Dữ liệu cá nhân

4.1 Chúng tôi thực hiện các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân khác nhau liên quan đến việc sử dụng Trang web. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi diễn ra tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể lấy chính sách này tại đây: Chính sách quyền riêng tư.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Người dùng này, bạn xác nhận đã đọc và chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

5.1 Trang web, nội dung và dịch vụ được cung cấp trên trang web được cung cấp 'như hiện tại' và có sẵn mà không cần tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Hà Giang Review từ chối một cách rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về việc không vi phạm, khả năng bán được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trang web và dịch vụ có thể được sửa đổi, cập nhật, gián đoạn, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

5.2 Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm đối với bất kỳ UGC nào được công bố trên Trang web. Bất chấp những điều đã nói ở trên, Hà Giang Review luôn có thể điều tra và chỉnh sửa (bao gồm cả việc ẩn danh) UGC, ví dụ: nếu các hành động đó được (i) thúc đẩy bởi yêu cầu của bên thứ ba, (ii) bắt buộc theo luật hiện hành hoặc (iii) cần thiết để UGC tuân thủ Nguyên tắc người dùng của chúng tôi.

5.3 Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của UGC. Không giới hạn trách nhiệm của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ UGC nào, bao gồm cả UGC đã được chúng tôi chỉnh sửa (xem 5.2). Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba trong UGC, bao gồm cả nội dung của trang mà UGC liên kết đến.

5.4 Các đề xuất, đánh giá, nhận xét, v.v. về các công ty, dịch vụ, doanh nghiệp điện tử, v.v. cụ thể trên Trang web được cung cấp bởi Người dùng đã Đăng ký và không phải là xác nhận của chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của Trang web. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi về mọi mặt là trách nhiệm duy nhất của Người dùng đã Đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của Trang web.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

6.1 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù trong hợp đồng, sai trái (bao gồm cả sơ suất) hoặc các thiệt hại cho việc sử dụng trang web, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, bao gồm (i) mất lợi nhuận, hợp đồng, doanh thu, kinh doanh, cơ hội kinh doanh, mất mát hoặc hỏng tiếc dữ liệu hoặc phục hồi dữ liệu, thiện chí, vi phạm bảo mật do lỗi viễn thông của bên thứ ba và/hoặc internet, tiết kiệm hoặc doanh thu dự kiến (bất kể bất kỳ điều nào trong số này là trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) (ii) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba (cho dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) hoặc (iii) bất kỳ gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào. Một số tiểu bang và khu vực pháp lý khác không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy các giới hạn và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

6.2 Tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng, trình bày sai lệch (cho dù là chặt chẽ hay theo luật định), hành vi sai trái (bao gồm cả sự cẩu thả), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản của người dùng, trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ đối với bất kỳ và tất cả các trường hợp có thể kiện vượt quá một triệu đồng (1.000.000đ). Bạn cũng đồng ý rằng không có khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc các điều khoản người dùng này có thể được bạn đưa ra hơn một (1) năm sau sự kiện có thể khởi kiện. Không có điều khoản nào trong điều khoản người dùng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của một trong hai bên đối với các vấn đề không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

7. Điều khoản Người dùng khác

7.1 Chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình vào bất kỳ lúc nào, sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản Người dùng này. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước hợp lý về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định của riêng mình và không cần thông báo trước, đóng cửa, thay đổi hoặc tổ chức lại Trang web. Với tư cách là Người dùng đã Đăng ký, bạn chấp nhận luôn tuân theo các Điều khoản Người dùng hiện tại. Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào của Điều khoản Người dùng sẽ được nêu trên Trang web. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Người dùng đã Đăng ký về sự thay đổi của Điều khoản Người dùng. Người dùng đã Đăng ký đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng Trang web sau bất kỳ phiên bản sửa đổi nào được đăng của Điều khoản Người dùng là sự chấp nhận Điều khoản Người dùng đã sửa đổi.

7.2 Nếu bất kỳ Điều khoản Người dùng nào trong số này được coi là bất hợp pháp hoặc không có hiệu lực và do đó không được thực thi, điều này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng áp dụng và thực thi phần còn lại của Điều khoản Người dùng.

8. Thời hạn và chấm dứt

8.1 Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn chọn xóa hồ sơ của mình, mọi quyền được cấp cho bạn ở đây sẽ ngay lập tức chấm dứt. Phần 2-10 sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào của Điều khoản người dùng.

9. Luật áp dụng và địa điểm

9.1 Các Điều khoản Người dùng và mối quan hệ giữa bạn và Hà Giang Review được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, không tính đến các xung đột của các quy định pháp luật đó. Mọi tranh chấp phải được đưa ra tòa án cấp tỉnh tại Việt Nam và các bên đồng ý với thẩm quyền của các tòa án đó.

10. Chính sách tranh chấp bản quyền

10.1 Chính sách của Hà Giang Review là (i) chặn quyền truy cập hoặc xóa tài liệu mà họ cho rằng có thiện chí là tài liệu có bản quyền đã được bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung hoặc thành viên hoặc người dùng nào của chúng tôi sao chép và phân phối bất hợp pháp; và (ii) loại bỏ và ngừng cung cấp dịch vụ cho những người tái phạm. Hà Giang Review đã áp dụng chính sách chống vi phạm bản quyền theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số hoặc DMCA (đăng tại http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf ). Chính sách này có sẵn tại Chính sách Tranh chấp Bản quyền và có hướng dẫn để liên hệ với Đại lý được Chỉ định của Hà Giang Review để Nhận Thông báo về Vi phạm Đã xác nhận ("Đại lý được Chỉ định").

11. Điều khoản khác

11.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Người dùng này tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền giữa bạn và Hà Giang Review liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và thay thế cũng như chi phối tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc khác trước đó.

11.2 Không có nội dung nào trong các Điều khoản Người dùng này có thể được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, quan hệ đối tác hoặc các hình thức doanh nghiệp chung khác giữa chúng tôi. Việc chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây sẽ không ảnh hưởng đến toàn quyền của chúng tôi trong việc yêu cầu thực hiện như vậy bất kỳ lúc nào sau đó, cũng như việc từ bỏ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi không được coi là từ bỏ chính điều khoản đó. Bạn không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn dưới đây và mọi nỗ lực như vậy đều vô hiệu.

12. Liên hệ

12.1 Bạn có thể liên hệ với Hà Giang Review qua email tại info@hagiangreview.com hoặc địa chỉ gửi thư sau:
Hà Giang Review, JSC.,
N.10 Đường Quyết Thắng, phường Ngọc Hà,
Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, VN

Điều khoản Sử dụng & Bán cho Doanh nghiệp

Nền tảng đánh giá của Hà Giang Review cho phép bạn tương tác với người tiêu dùng, thu thập phản hồi và thu thập thông tin chi tiết - cung cấp cho bạn công cụ để thúc đẩy trải nghiệm người tiêu dùng tốt hơn. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành biểu tượng chung của niềm tin và nền tảng của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự cởi mở và cộng tác giữa những người dùng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn đọc các điều khoản sử dụng và bán hàng dành cho doanh nghiệp này (mà sau đây chúng tôi sẽ gọi đơn giản là “điều khoản”) để bạn hiểu những gì chúng tôi mong đợi từ bạn - và cả những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi.

Cho dù bạn muốn sử dụng Hà Giang Review miễn phí hay sử dụng các dịch vụ trả phí của chúng tôi, bạn sẽ cần phải chấp nhận các điều khoản này để rõ ràng quyền và nghĩa vụ pháp lý của nhau là gì. Việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi luôn có điều kiện là bạn đồng ý với các điều khoản này. Vì vậy, nếu bất kỳ lúc nào bạn không đồng ý hoặc không thể tuân thủ các điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Bạn đồng ý với các điều khoản này bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau: (a) nhấp vào hộp hoặc nút xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản này (hoặc xác nhận tương tự); (b) ký hoặc chấp nhận báo giá, đơn đặt hàng hoặc tài liệu tương tự đề cập đến các điều khoản này; (c) thanh toán hoặc chấp nhận hóa đơn để đăng ký các dịch vụ trả phí của chúng tôi; hoặc (d) yêu cầu trang hồ sơ doanh nghiệp hoặc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi về Hà Giang Review, hãy xem Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi. Và nếu bạn vẫn không thể tìm thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@hagiangreview.com .

Để bạn biết, các từ hoặc cụm từ được xác định trong “ dấu ngoặc kép ” có cùng ý nghĩa mỗi khi chúng được sử dụng trong các thuật ngữ này.

Tham gia và sử dụng Hà Giang Review

Trong phần này, chúng tôi giải thích cách truy cập và sử dụng các dịch vụ cũng như đăng ký các dịch vụ trả phí của chúng tôi .

 1. Bạn Hà Giang Review: Khi chúng tôi nói “Bạn” hoặc “của bạn”, điều đó có nghĩa là pháp nhân hoặc doanh nghiệp mà bạn đại diện. Khi chúng tôi nói “Hà Giang Review”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi có nghĩa là pháp nhânHà Giang Review mà bạn ký hợp đồng như đã nêu trong phần 60 của các điều khoản này. Khi chúng tôi nói "chi nhánh", chúng tôi có nghĩa là, liên quan đến một bên, một tổ chức hoặc công ty, kiểm soát, kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung, dù trực tiếp hay gián tiếp, với bên đó .

 2. Nền tảng của chúng tôi: khi chúng tôi nói “nền tảng” của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa là nền tảng đánh giá của chúng tôi được lưu trữ tại hagiangreview.com, bất kỳ miền phụ, thư mục con, trang web hoặc ứng dụng tương tự nào do chúng tôi điều hành.

 3. Dịch vụ của chúng tôi:Dịch vụ” của chúng tôi bao gồm tài khoản kinh doanh của Hà Giang Review, các dịch vụ đánh giá và bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp hiện tại hoặc trong tương lai, như có thể được mô tả trong bất kỳ báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc các tài liệu thương mại khác hoặc thông tin liên lạc mà chúng tôi cung cấp hoặc trên nền tảng của chúng tôi (“tài liệu thương mại”) .

 4. Trang hồ sơ doanh nghiệp: Nếu bạn muốn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi, thì bạn hoặc ai đó thay mặt bạn cần xác nhận trang hồ sơ doanh nghiệp trên nền tảng của chúng tôi (đôi khi còn được gọi là trang hồ sơ công ty) .

 5. Gói miễn phí: Bằng cách xác nhận trang hồ sơ doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp, qua đó bạn có thể sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp trong gói miễn phí của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ này trừ khi và cho đến khi tài khoản doanh nghiệp của bạn bị bạn xóa hoặc quyền truy cập vào tài khoản đó bị chúng tôi chấm dứt .

 6. Đăng ký trả phí: Nếu bạn đăng ký một hoặc nhiều dịch vụ không có trong gói miễn phí của chúng tôi (“đăng ký”), thì bạn cũng sẽ có thể truy cập các dịch vụ này thông qua tài khoản doanh nghiệp của mình. Những điểm sau đây cũng sẽ áp dụng cho bạn :

  • Thời hạn đăng ký: Hầu hết các đăng ký chạy trong 12 tháng, nhưng thời hạn cụ thể của đăng ký của bạn (“thời gian đăng ký”) sẽ được liệt kê trong các tài liệu thương mại được phát hành hoặc trình bày cho bạn khi bạn đồng ý mua đăng ký đó.
  • Gia hạn đăng ký: Vào cuối mỗi giai đoạn đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn cho một giai đoạn đăng ký tiếp theo trừ khi chúng tôi đã đồng ý với bạn điều gì đó khác trong báo giá, biểu mẫu đặt hàng hoặc tài liệu tương tự hoặc bạn hoặc chúng tôi chấm dứt đăng ký của bạn - xem phần Chấm dứt và phần treo. Nếu đăng ký của bạn không được gia hạn, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào các dịch vụ được cung cấp trong gói miễn phí của chúng tôi .
  • Định giá gia hạn đăng ký: Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mức giá không chiết khấu cho đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 45 ngày trước ngày gia hạn tiếp theo trong thời gian đăng ký của bạn, đó là thời điểm giá mới sẽ có hiệu lực. Nếu chúng tôi đã giảm giá cho bạn so với giá đăng ký thông thường của chúng tôi, chiết khấu này có thể kết thúc khi đăng ký của bạn được gia hạn.
 7. Tên miền: Bạn cam kết rằng bạn sở hữu hoặc có độc quyền điều hành (các) tên miền mà bạn sử dụng hệ thống và dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn đăng ký chưa có tên miền chúng tôi có cung cấp tên miền phụ miễn phí cho bạn.

 8. Gửi lời mời đến khách hàng của bạn: Nếu bạn sử dụng dịch vụ lời mời đánh giá của chúng tôi, bạn sẽ được coi là người gửi từng lời mời được gửi - không phải chúng tôi. Vì vậy, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng những lời mời mà bạn gửi (hoặc chúng tôi gửi thay mặt bạn) sử dụng dịch vụ của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc.
  Đặc biệt, bạn xác nhận rằng nội dung của mỗi lời mời sẽ hợp pháp và bạn sẽ có tất cả các quyền, quyền và sự đồng ý cần thiết để gửi lời mời của bạn tuân theo luật hiện hành về quyền riêng tư.

 9. Gửi lời mời đến khách hàng của bạn bên ngoài nền tảng của chúng tôi: Nơi bạn hiển thị hoặc gửi lời mời đánh giá bên ngoài nền tảng của chúng tôi (ví dụ: nơi bạn tự tạo và gửi liên kết lời mời đánh giá hoặc hướng dẫn người tiêu dùng viết đánh giá trên trang hồ sơ doanh nghiệp của bạn), bạn đồng ý rằng bạn đang truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi - và đồng ý cung cấp ngay thông tin và quyền truy cập cho Hà Giang Review để kiểm tra việc tuân thủ của bạn với các điều khoản này và nguyên tắc của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về quy trình mời của bạn, bao gồm cách thức và thời điểm bạn gửi lời mời đánh giá hoặc hướng người tiêu dùng đến trang hồ sơ doanh nghiệp của bạn, các mẫu bạn sử dụng và cung cấp các ví dụ ẩn danh ngẫu nhiên về lời mời. Phần này sẽ áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản doanh nghiệp hoặc trang hồ sơ doanh nghiệp đã xác nhận quyền sở hữu, vì bạn vẫn có thể hiển thị hoặc gửi lời mời đánh giá bên ngoài nền tảng của chúng tôi .

 10. Tài khoản doanh nghiệp: Bạn chịu trách nhiệm kiểm soát hoàn toàn ai quản lý và có thể truy cập tài khoản doanh nghiệp của bạn, cách tài khoản doanh nghiệp được quản lý và cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

  • Bạn kiểm soát quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp của mình. Bạn quyết định ai được phép sử dụng và truy cập các dịch vụ có sẵn thông qua tài khoản doanh nghiệp của bạn (“người dùng được ủy quyền”) và loại quyền truy cập của mỗi người dùng được ủy quyền đó. Bạn có thể thay đổi hoặc dừng quyền truy cập đó bất kỳ lúc nào.
  • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của người dùng được ủy quyền của mình và việc họ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
  • Bạn hứa rằng bạn sẽ cập nhật thông tin của mình (bao gồm cả địa chỉ email hiện tại).
  • Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ.
  • Bạn cũng chịu trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu của mình không bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích.
 11. Vai trò và quyền truy cập của người dùng: Bạn nên đảm bảo hiểu các quyền mà bạn đang cấp cho người dùng được ủy quyền của mình. Mỗi người dùng được ủy quyền mà bạn thêm vào tài khoản doanh nghiệp của mình cũng phải chấp nhận các điều khoản này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đọc thêm về vai trò người dùng và các cấp truy cập, hãy xem thông tin trên Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.

 12. Trách nhiệm chính của bạn: Bạn chỉ được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các tên miền mà trang hồ sơ doanh nghiệp đã được bạn hoặc nhân danh bạn xác nhận quyền sở hữu (“các tên miền đã xác nhận quyền sở hữu”) và phù hợp với đăng ký hiện hành của bạn, nếu có. Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi.

 13. Nguyên tắc: Khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tôn trọng và tuân theo các nguyên tắc, chính sách và quy tắc của chúng tôi trên hagiangreview.com được chỉ định cho các doanh nghiệp và cho mọi người (và bất kỳ hướng dẫn nào khác được đề cập trong các điều khoản này) (“nguyên tắc”). Vui lòng đọc chúng và đảm bảo rằng bạn hiểu những gì bạn nên và không nên làm. Những nguyên tắc này rất quan trọng vì chúng phác thảo, ngoài những điều khác, bạn nên (và không nên) sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào. Phần lớn điều đó sẽ là lẽ thường và được thiết kế để đảm bảo chúng tôi giữ cho nền tảng của mình là một nơi công bằng và đáng tin cậy cho các đánh giá của người tiêu dùng .

 14. Những gì chúng tôi sở hữu: Chúng tôi sở hữu mọi thứ chúng tôi đã đưa vào dịch vụ của mình ngoại trừ nội dung do người khác sở hữu, chẳng hạn như các bài đánh giá trên nền tảng của chúng tôi thuộc sở hữu của những người đánh giá đã viết chúng và mọi dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi gửi lời mời đến người tiêu dùng của bạn. Quyền sở hữu của chúng tôi bao gồm các quyền trong thiết kế, biên soạn và giao diện các dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng bao gồm các quyền đối với tất cả các tác phẩm có bản quyền, nhãn hiệu, thiết kế, phát minh và các tài sản trí tuệ khác. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được chúng tôi cho phép rõ ràng. Điều này có nghĩa là bạn không được phép sử dụng biểu trưng, đồ họa và nhãn hiệu của chúng tôi (“nhãn hiệu”) hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên nền tảng của chúng tôi như Điểm tin cậy và các bài đánh giá trừ khi chúng tôi cho biết cụ thể bạn được phép sử dụng chúng.

 15. Nội dung do người dùng tạo: Mọi đánh giá, trả lời bài đánh giá, hình ảnh hoặc nội dung khác do bạn, bất kỳ người tiêu dùng nào hoặc người dùng khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi tạo ra đều được chúng tôi gọi là “nội dung do người dùng tạo”. Khi nội dung do người dùng tạo được tạo hoặc bắt nguồn từ bạn, bạn cho phép chúng tôi sử dụng và cung cấp nội dung đó mãi mãi mà không có giới hạn hoặc thanh toán cho bạn - và bạn cũng hứa rằng bạn có quyền cho phép chúng tôi làm điều đó. Trừ khi nội dung do người dùng tạo bị chúng tôi xóa do vi phạm nguyên tắc của chúng tôi hoặc bị tác giả của nội dung đó xóa, tất cả nội dung do người dùng tạo sẽ vẫn hiển thị công khai trên các dịch vụ của chúng tôi, nền tảng của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ và mạng nào của bên thứ ba (như Google) ngay cả sau khi đăng ký của bạn đã kết thúc hoặc bạn xóa tài khoản doanh nghiệp của mình.

 16. Phản hồi: Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ phản hồi nào từ bạn về các dịch vụ của chúng tôi và có thể sử dụng nó mãi mãi mà không bị hạn chế hoặc thanh toán cho bạn.

 17. Thí nghiệm Hà Giang Review hoặc các dịch vụ beta: Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc tính năng có giới hạn thời gian chưa được chúng tôi phát hành dưới dạng sản phẩm cuối cùng ra thị trường - ví dụ: dịch vụ beta. Vì bản chất của những dịch vụ này, nếu bạn chọn sử dụng chúng, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng chúng.

 18. Sự cố và hỗ trợ: Nếu bạn gặp sự cố, chúng tôi có các bài viết hỗ trợ thông qua Trung tâm hỗ trợ sẽ giúp bạn trong hầu hết các tình huống. Nếu bạn đã dùng thử Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi và vẫn cần trợ giúp, bạn có thể tìm thêm thông tin về hỗ trợ trực tuyến cho các dịch vụ của chúng tôi từ nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng cách liên hệ với họ tại info@hagiangreview.com. Tùy thuộc vào các dịch vụ bạn đăng ký, bạn cũng có thể có quyền truy cập vào nhóm Thành công của khách hàng, những người có thể cung cấp thông tin bổ sung.

 19. Công bằng: Chúng tôi yêu thích các doanh nghiệp sử dụng chúng tôi để chia sẻ, lắng nghe và học hỏi từ người tiêu dùng của họ thông qua vai trò của chúng tôi như một trung gian trực tuyến. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và các nhãn hiệu không phải là sự chấp thuận, chứng thực hoặc giới thiệu của chúng tôi về bạn hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Vì vậy, bạn không được tiếp thị bản thân hoặc tuyên bố công khai về điều đó. Không có gì trong các thuật ngữ này được hiểu là cấu thành mối quan hệ đối tác, liên doanh, việc làm hoặc đại lý giữa bạn và chúng tôi.

 20. Hiển thị tên, biểu trưng và đánh giá :

  • Khi bạn tạo tài khoản doanh nghiệp và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên và biểu tượng của bạn trên các trang web của chúng tôi và như một phần của danh sách khách hàng chung để sử dụng và tham khảo trong tài liệu công ty, quảng cáo và tiếp thị.
  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể hiển thị các đánh giá về doanh nghiệp của mình và nhãn hiệu của chúng tôi trên các miền đã xác nhận quyền sở hữu của bạn, miễn là bạn tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi, bao gồm hướng dẫn do chúng tôi cung cấp trên Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi - và chỉ khi bạn sử dụng các thiết kế, tiện ích con, hình ảnh và chức năng mà chúng tôi cung cấp cho bạn trong tài khoản doanh nghiệp của bạn.
  •  

  Bất kỳ việc sử dụng hoặc hiển thị nào khác về nhãn hiệu hoặc nội dung của chúng tôi trên Hà Giang Review, bao gồm cả trong quảng cáo ngoại tuyến hoặc trực tuyến, chỉ được phép khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thu hồi việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi nhận thấy việc sử dụng của bạn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi.

 21. Không nên: Mặc dù chúng tôi không thể đề cập đến mọi thứ ở đây, nhưng đây là một số ví dụ quan trọng về những điều bạn không bao giờ được làm:

  • Làm suy yếu tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi .
  • Sử dụng nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể làm giảm chức năng hoặc cản trở việc sử dụng của người khác.
  • Truy cập nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi mà không được phép.
  • Giới thiệu hoặc tải lên bất kỳ thứ gì lên nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi có chứa vi-rút hoặc mã độc hại khác.
  • Viết, gửi hoặc mua các bài đánh giá giả.
  • Bất kỳ điều gì có thể gây hiểu lầm, xúc phạm, vi phạm bất kỳ luật nào, xâm phạm quyền của người khác hoặc không tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi.
  • Sửa đổi, sao chép, điều chỉnh, tái tạo, tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu hoặc trích xuất mã nguồn của bất kỳ phần nào trong nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Bán lại, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê hoặc cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được phép rõ ràng thông qua các dịch vụ của chúng tôi.
  • Đóng gói lại, bán lại hoặc cấp phép lại cho bất kỳ dữ liệu nào được truy cập thông qua nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Thực hiện hành vi gian lận hoặc các hành vi bất hợp pháp khác thông qua nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi .
  • Hành động theo cách lăng mạ hoặc thiếu tôn trọng nhân viên, đối tác, người dùng của Hà Giang Review hoặc khách hàng khác của Hà Giang Review. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc bắt nạt nhân viên của Hà Giang Review trong bất kỳ tình huống nào và bao gồm cả việc tương tác với các nhóm hỗ trợ của chúng tôi .

Sản phẩm của bên thứ ba

Để giúp trải nghiệm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi mạnh mẽ hơn nữa, hệ sinh thái của chúng tôi bao gồm tích hợp các sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp khác cung cấp (ví dụ: nền tảng thương mại điện tử) .

 1. Các dịch vụ khác: Để giúp bạn tối đa hóa tiềm năng của các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng bạn có thể muốn sử dụng dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp khác (mà chúng tôi gọi là “sản phẩm của bên thứ ba”) và kết nối chúng với nền tảng và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp đơn giản hóa quy trình đó cho bạn bằng cách cung cấp các tích hợp có sẵn cho các sản phẩm của bên thứ ba, chẳng hạn như Magento hoặc Hootsuite, để bạn sử dụng. Các công ty này có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho bạn và các điều khoản và điều kiện đó sẽ bao gồm việc bạn sử dụng các sản phẩm của bên thứ ba, không phải các điều khoản này. Bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp sản phẩm của bên thứ ba đều là “nhà cung cấp bên thứ ba” và độc lập với chúng tôi, vì vậy hãy lưu ý rằng nhà cung cấp bên thứ ba cũng có thể tính phí cho bạn ngoài những gì bạn trả cho chúng tôi .

 2. Các điều khoản và mô tả của bên thứ ba: Các sản phẩm của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cũng như thông báo về quyền riêng tư do nhà cung cấp của họ đặt ra. Những điều này có thể bao gồm cách các nhà cung cấp sẽ sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho họ. Các mô tả về các sản phẩm của bên thứ ba mà chúng tôi xuất bản và bất kỳ liên kết nào liên quan, đã được các nhà cung cấp cung cấp cho chúng tôi. Trong khi chúng tôi nỗ lực hợp lý để kiểm tra tính chính xác của những mô tả đó, các nhà cung cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sản phẩm của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm với bạn về chúng.

Bảng giá và Thanh toán

Trừ khi bạn đang sử dụng gói miễn phí của chúng tôi hoặc dùng thử miễn phí, bạn sẽ cần phải trả tiền để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Giá và bất kỳ điều khoản nào khác dành riêng cho bạn sẽ được giải thích khi bạn đồng ý mua dịch vụ của chúng tôi.

 1. Dùng thử: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bản dùng thử một số dịch vụ của chúng tôi. Sau thời gian dùng thử, chúng tôi sẽ xóa quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ đó. Nếu muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ đó sau thời gian dùng thử, bạn sẽ cần đăng ký.

 2. Đăng ký Hà Giang Review: Chúng tôi cung cấp cho người dùng doanh nghiệp quyền truy cập vào gói miễn phí của chúng tôi, cho phép sử dụng một loạt các dịch vụ Hà Giang Review. Nhưng để truy cập phần lớn các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn trả tiền cho một trong nhiều gói đăng ký mà chúng tôi cung cấp. Giá đăng ký có thể khác nhau tùy theo khu vực. Giá và bất kỳ điều khoản nào khác dành riêng cho đăng ký của bạn được nêu trong các tài liệu thương mại mà bạn chấp nhận khi đồng ý mua đăng ký đó .

 3. Giảm giá: Mọi chiết khấu về giá được liệt kê trên bảng báo giá, biểu mẫu đặt hàng hoặc tương tự chỉ áp dụng cho thời gian đăng ký được chỉ định trên đó và chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục giảm giá đó cho các thời gian đăng ký tiếp theo.

 4. Không hoàn lại tiền hoặc tín dụng: Trừ khi chúng tôi đã nêu cụ thể ở những nơi khác trong các điều khoản này, chúng tôi sẽ không nợ bạn bất kỳ khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào nếu bạn hoặc chúng tôi chấm dứt đăng ký của bạn theo các điều khoản này .

 5. Thuế khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Giá của chúng tôi được công bố không bao gồm thuế. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và thuế bên ngoài khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ nơi nào bị đánh, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng hoặc các khoản phí tương tự khác nếu có .

 6. Tầm quan trọng của việc thanh toán đúng hạn: Để tiếp tục truy cập các dịch vụ có trong đăng ký của bạn, bạn cần thanh toán đúng hạn dựa trên giá của gói đăng ký bạn đã chọn. Trừ khi chi tiết đơn đặt hàng đăng ký của bạn có nội dung khác, chúng tôi sẽ trả trước phí cho mỗi kỳ đăng ký - và nếu chúng tôi đã xuất hóa đơn cho bạn, bạn phải thanh toán khoản phí đó trong vòng số ngày được nêu trong hóa đơn. Để tránh thanh toán bị chậm trễ hoặc bị bỏ lỡ, vui lòng đảm bảo rằng chúng tôi có thông tin thanh toán chính xác. Nếu chúng tôi không nhận được các khoản thanh toán kịp thời, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc thậm chí chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi - xem phần Chấm dứt và tạm ngưng.

Quyền riêng tư và sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể nhận và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người tiêu dùng và người dùng được ủy quyền của bạn, mà chúng tôi đề cập trong phần này. Cũng vui lòng đọc Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi và phần bổ sung CCPA, là một phần quan trọng của các điều khoản này và chính sách bảo mật - tất cả đều cung cấp chi tiết hơn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân .

 1. Luật bảo mật: Mỗi chúng tôi đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn Quy định (EU) 2016/679 ngày 27 tháng 4 năm 2016 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) (“GDPR”) và Người tiêu dùng California Đạo luật về quyền riêng tư (“CCPA”) .

 2. Dữ liệu lời mời: Khi bạn gửi (hoặc chúng tôi thay mặt bạn gửi) lời mời đến người tiêu dùng yêu cầu họ viết đánh giá trên nền tảng của chúng tôi về các dịch vụ và / hoặc sản phẩm của bạn, chúng tôi đang cung cấp “dịch vụ lời mời đánh giá” cho bạn. Nếu loại dịch vụ lời mời đánh giá mà chúng tôi cung cấp cho bạn yêu cầu chúng tôi nhận hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến những người tiêu dùng đó (“dữ liệu lời mời”) trước khi họ gửi đánh giá trên nền tảng của chúng tôi để đáp lại lời mời, thì :

  • các dịch vụ mời đánh giá này sẽ được cung cấp cho bạn:

   • bởi Hà Giang Review nếu hợp đồng của bạn là với Hà Giang Review; hoặc là 
   • bởi Ha Giang Review Inc. nếu hợp đồng của bạn là với Ha Giang Review Inc. (tuy nhiên, bất kỳ xử lý dữ liệu nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mời đánh giá đều được ký hợp đồng phụ cho Hà Giang Review sẽ thay mặt bạn cung cấp cho bạn),

  với điều kiện, bất kể đơn vị nào cung cấp dịch vụ mời xét duyệt, Hà Giang Review sẽ luôn là đơn vị duy nhất trong nhóm Hà Giang Review có thẩm quyền ra quyết định, xác định mục đích và phương tiện xử lý, mời dữ liệu.;

  • Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ áp dụng cho hoạt động xử lý này ;
  • trong phạm vi mà chúng tôi, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn, nhận thông tin cá nhân (như được định nghĩa trong CCPA) từ bạn về khách hàng của bạn là cư dân của Bang California ở Hoa Kỳ, phần bổ sung CCPA (là một phần của điều khoản) sẽ áp dụng cho bạn ngoài Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi;  
  • bạn xác nhận rằng bạn sẽ có tất cả các quyền, quyền và sự đồng ý theo yêu cầu của luật bảo mật hiện hành để cung cấp cho chúng tôi dữ liệu lời mời.
 3. Dữ liệu cá nhân khác: Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về người dùng được ủy quyền của bạn hoặc những người khác đại diện cho bạn (bao gồm cả nhân viên của bạn) liên quan đến việc tạo và quản lý tài khoản doanh nghiệp của bạn, cung cấp dịch vụ khách hàng cho bạn hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi và sử dụng chúng, sẽ được chúng tôi xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. 

Bảo mật

Bảo mật là điều chúng tôi rất coi trọng và bạn cũng vậy! Bạn có thể đọc tất cả về các phương pháp của chúng tôi trong Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi làm những gì có thể để bảo mật dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần sự hợp tác của bạn để bảo vệ các dịch vụ của chúng tôi và dữ liệu của bạn .

 1. Đóng vai trò của bạn để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn: Bạn có một phần quan trọng để chơi bằng cách giữ an toàn thông tin đăng nhập của mình, không cho bất kỳ người nào khác sử dụng chúng và bằng cách đảm bảo rằng bạn có bảo mật mạnh mẽ trên hệ thống của riêng mình. Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu của mình hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào đối với tài khoản hoặc địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, bạn cần cho chúng tôi biết ngay lập tức. Bạn cũng đồng ý không sử dụng các trường dạng tự do trong bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ nào của Hà Giang Review để lưu trữ dữ liệu cá nhân, (trừ khi đó là trường yêu cầu dữ liệu cá nhân một cách rõ ràng - như tên hoặc họ) .

Thông tin bí mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin bí mật của bạn và mong rằng bạn cũng sẽ làm như vậy đối với chúng tôi.

 1. Giữ bí mật: Trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin bí mật với chúng tôi và bạn có thể biết thông tin bí mật về chúng tôi. Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin bí mật của bên kia không bị các cá nhân, tổ chức hoặc bên thứ ba khác truy cập trái phép. Bạn hoặc chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bí mật của nhau với các cơ quan pháp luật, chính phủ hoặc cơ quan quản lý nếu được yêu cầu hoặc nếu luật pháp yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn trên cơ sở bảo mật tương tự với các công ty khác trong nhóm của chúng tôi, cố vấn, kiểm toán viên và nhà tài chính của chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện thẩm định về hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Thông tin sẽ không được coi là bí mật nếu người nhận thông tin đã biết thông tin và thông tin đó không được xử lý bí mật hoặc thông tin được công bố công khai (nhưng không phải do vi phạm phần bảo mật này) .

Chấm dứt và đình chỉ

Phần này giải thích khi nào đăng ký của bạn và / hoặc quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi có thể bị chấm dứt hoặc tạm ngừng .

Quyền chấm dứt của bạn :

Nếu bạn có một đăng ký trả phí:

 1. Nếu bạn không muốn đăng ký của mình tự động gia hạn vì bất kỳ lý do gì: Nếu bạn không muốn đăng ký của mình tự động gia hạn khi kết thúc giai đoạn đăng ký, bạn cần cho chúng tôi biết điều đó bằng cách gửi email tới info@hagiangreview.com theo địa chỉ ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại của bạn.

  Ngay cả sau khi đã nói với chúng tôi, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ có trong đăng ký của mình trong phần còn lại của thời hạn đăng ký hiện tại. Nếu bạn chưa thanh toán, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí đăng ký cho toàn bộ thời gian đăng ký hiện tại. Sau khi thời gian đăng ký của bạn kết thúc, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ được cung cấp trong gói miễn phí của chúng tôi.

 2. Chấm dứt đăng ký của bạn ngay lập tức do vi phạm nghiêm trọng của chúng tôi: Bạn có thể chấm dứt đăng ký của mình ngay lập tức nếu:

  • chúng tôi vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào trong số này và không khắc phục vi phạm trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo về vi phạm từ bạn; hoặc là 

  • chúng tôi vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào trong số này và vi phạm không thể được khắc phục.

Nếu bạn chấm dứt đăng ký của mình vì vi phạm nghiêm trọng của chúng tôi, bạn sẽ ngay lập tức mất quyền truy cập vào các dịch vụ có trong đăng ký của mình, nhưng bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào các dịch vụ được cung cấp trong gói miễn phí của chúng tôi. Bạn sẽ không được hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho bất kỳ khoản nào bạn đã thanh toán - nhưng nếu có bất kỳ khoản phí đăng ký nào cho phần còn lại của thời gian đăng ký chưa được thanh toán, thì bạn sẽ không cần phải trả cho chúng tôi những khoản phí đó.

Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí của chúng tôi:

 1. Xóa tài khoản doanh nghiệp của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi: Ngoài các phần của các điều khoản này vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt (xem phần Điều khoản còn hiệu lực), các điều khoản này sẽ ngay lập tức chấm dứt nếu bạn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xóa tài khoản doanh nghiệp của mình.

 2. Hãy nhớ rằng, cho dù bạn chấm dứt đăng ký hay xóa tài khoản doanh nghiệp của mình, các điều khoản này sẽ vẫn áp dụng cho bất kỳ điều gì đã xảy ra trước khi bạn chấm dứt.

Quyền chấm dứt và đình chỉ của chúng tôi:

Nếu bạn có một đăng ký trả phí:

 1. Nếu chúng tôi không muốn gia hạn đăng ký của bạn vì bất kỳ lý do gì: Chúng tôi có thể chấm dứt đăng ký của bạn khi kết thúc bất kỳ giai đoạn đăng ký nào bằng cách thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc.

  Bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào các dịch vụ có trong đăng ký của mình trong phần còn lại của thời gian đăng ký hiện tại - và nếu bạn chưa thanh toán, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí đăng ký cho toàn bộ thời gian đăng ký hiện tại.

 2. Hà Giang Review chấm dứt ngay lập tức: Hà Giang Review cũng có thể chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp của bạn hoặc tất cả hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi ngay lập tức nếu :

  • bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào trong số này và không khắc phục vi phạm trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo về vi phạm; ví dụ: viết đánh giá trên trang hồ sơ doanh nghiệp của chính bạn, mua các đánh giá giả mạo, sử dụng sai chức năng báo cáo đánh giá trong tài khoản doanh nghiệp của bạn, mời người tiêu dùng viết đánh giá theo cách thiên vị hoặc sử dụng nhãn hiệu để đánh lừa người tiêu dùng; 

  • bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào trong số này và vi phạm không thể được khắc phục; 

  • bạn không thanh toán đủ số tiền đăng ký của mình đúng hạn;

  • bạn mất khả năng thanh toán hoặc bị thanh lý hoặc có người nhận hoặc người quản lý được chỉ định đối với bất kỳ tài sản nào của bạn, bạn thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với các chủ nợ của mình hoặc trở thành đối tượng của bất kỳ trường hợp mất khả năng thanh toán nào tương tự ở bất kỳ khu vực tài phán nào;

  • nếu việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi gây ra rủi ro bảo mật cho nền tảng của chúng tôi; hoặc là 

  • theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi xác định rằng các giá trị kinh doanh hoặc niềm tin cốt lõi của bạn mâu thuẫn với chúng tôi.

  Nếu bạn chưa thanh toán, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả phí đăng ký cho toàn bộ thời gian đăng ký hiện tại (ngoại trừ khi chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng do các giá trị kinh doanh hoặc niềm tin cốt lõi của bạn mâu thuẫn với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn lại phần phí đăng ký mà bạn đã trả trước cho phần còn lại của thời gian đăng ký).

 3. Tạm ngừng: Chúng tôi có thể tạm ngừng tất cả hoặc một phần quyền truy cập và sử dụng nền tảng và / hoặc dịch vụ của bạn:

  • nếu theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm các điều khoản này; 

  • nếu theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các nguyên tắc, ví dụ: sau khi nhận được cảnh báo, bạn tiếp tục sử dụng sai chức năng báo cáo đánh giá hoặc sửa đổi hồ sơ công ty của bạn theo cách mà chúng tôi cho rằng gây hiểu lầm hoặc có thể lừa dối người tiêu dùng; 

  • nếu bạn không thanh toán đủ số tiền đăng ký của mình đúng hạn; hoặc là 

  • nếu theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi cho rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi gây ra rủi ro bảo mật cho nền tảng của chúng tôi. 

  Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí đăng ký phát sinh trong thời gian tạm ngưng và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào. 

Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí của chúng tôi:

 1. Chấm dứt hoặc tạm ngừng ngay lập tức vì bất kỳ lý do gì: Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp của bạn và / hoặc tất cả hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi ngay lập tức vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. 

Đối với tất cả người dùng, cho dù bạn đang sử dụng gói miễn phí của chúng tôi hay có đăng ký trả phí: 

 1. Cho dù chúng tôi chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập vào tài khoản doanh nghiệp của bạn, các điều khoản này sẽ vẫn áp dụng cho bất kỳ điều gì đã xảy ra trước khi chúng tôi chấm dứt.

Trách nhiệm pháp lý và bồi thường 

Phần này quan trọng vì nó nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa chúng tôi và bạn, vì vậy chúng tôi mong bạn đọc kỹ và đầy đủ.

 1. Tuyên bố từ chối bảo hành: các dịch vụ và trang web của chúng tôi được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”. Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý về không vi phạm, khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

 2. Giới hạn trách nhiệm pháp lý: ngoài trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi hoặc các điều khoản này, trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc cách khác, được giới hạn như sau:

  • Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi không có trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất nào về doanh thu hoặc lợi nhuận, mất thiện chí, mất khách hàng, mất vốn, mất khoản tiết kiệm dự kiến, tổn hại danh tiếng, tổn thất liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào khác , hoặc gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên, trừng phạt, mẫu mực hoặc đặc biệt, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý) .

  • Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với hành vi của bạn, bất kỳ hành vi nào của người tiêu dùng và / hoặc bất kỳ hành vi nào khác của bên thứ ba trên nền tảng của chúng tôi hoặc việc sử dụng các dịch vụ của Hà Giang Review, bao gồm bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo.

  • Tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi đối với bạn trong mọi trường hợp được giới hạn trong tổng số tiền bạn đã trả cho chúng tôi cho các dịch vụ của chúng tôi trong 12 tháng ngay trước ngày phát sinh khiếu nại làm phát sinh trách nhiệm.

 •  
 1. Bạn bồi thường cho chúng tôi: Bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi và từng chi nhánh của chúng tôi theo yêu cầu số tiền của tất cả các tổn thất, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), chi phí, yêu cầu hoặc trách nhiệm pháp lý khác (bất kể bản chất của chúng và chúng có thể tránh được hoặc có thể thấy trước được hay không) mà chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi phải gánh chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

  • khiếu nại của bên thứ ba chống lại chúng tôi (hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi) liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp (chẳng hạn như lời mời đánh giá được gửi đến người tiêu dùng của bạn hoặc nội dung do người dùng của bạn tạo);

  • khiếu nại chống lại chúng tôi (hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi) của bạn và / hoặc bất kỳ chi nhánh nào của bạn (và / hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, cổ đông nào của bạn) liên quan đến nội dung do người dùng tạo.

Tranh chấp 

Phần này trình bày cách giải quyết tranh chấp .

 1. Giải quyết tranh chấp: Hầu hết các mối quan tâm của bạn có thể được giải quyết nhanh chóng và mang lại sự hài lòng cho mọi người bằng cách liên hệ với chúng tôi qua info.hagiangreview.com. Nếu bạn và chúng tôi không thể giải quyết vấn đề, bạn và chúng tôi đồng ý chỉ đưa ra các khiếu nại tại các tòa án có thẩm quyền chung ở địa điểm áp dụng được liệt kê trong phần 60 .

Important housekeeping Quản lý nhà quan trọng 

Vui lòng xem qua các điều khoản bổ sung này .

 1. Không có lời khuyên chuyên nghiệp: Hà Giang Review không có nhiệm vụ đưa ra bất kỳ hình thức tư vấn chuyên môn nào. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ có thể hữu ích, chẳng hạn như đề xuất mẫu của chúng tôi cho lời mời đánh giá mà bạn gửi cho khách hàng của mình hoặc thông tin chi tiết và phân tích mà bạn truy cập thông qua tài khoản doanh nghiệp của mình, nhưng đây không nên được coi là lời khuyên và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin hoặc kết luận bạn đưa ra từ nó.

 2. Các thay đổi đối với các điều khoản này: Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản này theo thời gian. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng nếu có thể - trừ khi chúng tôi cần thực hiện những thay đổi đó ngay lập tức vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như thay đổi luật. Nếu thay đổi không quan trọng, chúng tôi có thể không thông báo cho bạn. Các điều khoản mới sẽ không áp dụng hồi tố cho việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trước khi các điều khoản thay đổi, nhưng các điều khoản mới sẽ ngay lập tức áp dụng cho bạn mà không cần bạn chấp nhận, xác nhận hoặc hành động thêm. Bạn có thể theo dõi các thay đổi đối với các điều khoản của chúng tôi bằng cách tham khảo phiên bản và ngày cập nhật lần cuối được viết ở đầu các điều khoản.

 3. Các thay đổi đối với các dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng một hoặc nhiều dịch vụ của mình theo quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chức năng của một trong các dịch vụ của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn lại một phần phí đăng ký cho dịch vụ mà bạn đã trả trước cho phần đăng ký còn lại của mình khoảng thời gian - hoặc cung cấp cho bạn tín dụng mà bạn có thể sử dụng trong phần còn lại của thời gian đăng ký cho các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp .

 4. Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi: Chúng tôi cố gắng hết sức để kiểm soát những gì chúng tôi có thể. Chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các điều khoản này phát sinh từ bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi .

 5. Thông báo: Mọi thông báo bạn gửi đến Hà Giang Review phải được gửi đến địa chỉ info@hagiangreview.com. Trừ khi chúng tôi nói khác trong các điều khoản này, mọi thông báo chúng tôi gửi cho bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua tài khoản doanh nghiệp của bạn.

 6. Chặn quyền truy cập của bạn, vô hiệu hóa đăng ký trả phí của bạn hoặc từ chối xử lý thanh toán: Vì các trang web của chúng tôi mang tính toàn cầu, các luật khác nhau có thể áp dụng ở các quốc gia khác nhau hạn chế mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi có thể chặn quyền truy cập của bạn, chấm dứt đăng ký của bạn hoặc từ chối xử lý thanh toán nếu chúng tôi tin rằng hợp lý có rủi ro - chẳng hạn như vi phạm pháp luật hoặc quy định tiềm ẩn - liên quan đến bạn, doanh nghiệp của bạn, đăng ký của bạn hoặc một khoản thanh toán. Ví dụ về nơi chúng tôi có thể thực hiện điều này bao gồm các giao dịch mà khoản thanh toán đến từ một người hoặc quốc gia bị trừng phạt; hoặc nơi chúng tôi tin rằng có vấn đề pháp lý hoặc quy định. Bạn cam kết rằng bạn không ở một quốc gia bị trừng phạt và không nằm trong danh sách những người bị trừng phạt. Chúng tôi cũng có thể ngăn người dùng hoặc tài khoản doanh nghiệp từ một quốc gia nếu chúng tôi không thể nhận thanh toán từ quốc gia đó. Bạn nên kiểm tra những phương thức thanh toán nào có sẵn ở quốc gia của bạn để thực hiện thanh toán. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào trong số này mà không cần thông báo.

 7. Chuyển giao: Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi trong các điều khoản này cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác theo quyết định của chúng tôi. Bạn có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình, nhưng chỉ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào trong quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các miền nhận dịch vụ của chúng tôi (bằng cách bán chúng hoặc cách khác) sẽ được bạn coi là chuyển giao mà cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi .

 8. Điều khoản còn hiệu lực: Bất kỳ phần nào hoặc một phần của phần, về bản chất của nó, được nêu hoặc có ý định tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt các điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn và chúng tôi ngay cả sau khi các điều khoản chấm dứt (bao gồm cả phần Trách nhiệm pháp lý và bồi thường).

 9. Toàn bộ thỏa thuận: Khi bạn đồng ý với các điều khoản này, chúng (và bất kỳ tài liệu thương mại nào liên quan đến đăng ký hiện tại của bạn, nếu có) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của nó và thay thế bất kỳ điều gì mà chúng tôi có thể đã thảo luận hoặc đồng ý trước đó.

 10. Ngôn ngữ: Tất cả các liên lạc và thông báo được thực hiện theo các điều khoản này phải bằng tiếng Việt. Nếu chúng tôi cung cấp bản dịch các điều khoản này, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên .

 11. Thực thi các điều khoản: Nếu có bất kỳ phần nào trong các điều khoản này mà bạn hoặc chúng tôi không thể thực thi về mặt pháp lý, phần đó sẽ bị bỏ qua nhưng mọi thứ khác sẽ vẫn có hiệu lực thi hành .

 12. Giải thích: Những từ như "bao gồm", "như" và "ví dụ" không phải là những từ giới hạn và trong trường hợp bất cứ điều gì là tùy ý của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa là theo quyết định riêng của chúng tôi.

 13. Các đơn vị hợp đồng của chúng tôi; luật và địa điểm: Các pháp nhân hợp đồng của chúng tôi được liệt kê bên dưới cùng với luật và địa điểm áp dụng trong bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi, trừ khi được thông báo khác trong tài liệu thương mại được cung cấp cho bạn khi bạn đăng ký. Nếu bạn đang ký hợp đồng từ một khu vực bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về pháp nhân mà bạn đang ký hợp đồng với các tài liệu thương mại mà chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn đăng ký .

Đăng nhập